Ân Thanh Sơn


Ân Thanh Sơn
 • Họ tên : Ân Thanh Sơn
 • Năm sinh : Năm 1971
 • Trình độ : Cử nhân Luật Kinh tế - Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh quốc tế - Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển
 • Tổng tài sản cá nhân : 120.97 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 120.97 tỷ đồng

Ông Sơn là một luật sư với hơn 25 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng. Trong hơn 15 năm làm việc tại VIB, ông Sơn đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác như: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc Thường trực, Giám đốc Khối Chi nhánh và Dịch vụ, Chánh Văn phòng, Trợ lý Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công ty AMC của VIB. Trước khi về VIB, ông Sơn có 10 năm làm việc tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam và trải qua các vị trí: Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức – Nhân sự, Phó Chánh Văn phòng, Cán bộ nghiệp vụ Phòng Thị trường.

Quá trình học tập:
 • Đại học Luật Hà Nội - Cử nhân Luật Kinh tế
 • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh quốc tế
 • Đại học Hàng hải - Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển
Quá trình làm việc:
 • Từ năm 2002 đến năm 2003: Trợ lý Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
 • Từ năm 2003 đến năm 2004: Chánh Văn phòng Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
 • Từ năm 2004 đến năm 2005: Phó Tổng Giám đốc kiêm Chánh Văn phòng Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
 • Từ năm 2006 đến năm 2007: Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Khối Phát triển Chi nhánh và Dịch vụ Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
 • Từ năm 2007 đến năm 2008: Phó Tổng Giám đốc thường trực kiêm Giám đốc Phụ trách Khối Chi nhánh và Dịch vụ Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
 • Từ năm 2008 đến năm 2011: Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
 • Từ ngày 11/10/2010 đến ngày 25/04/2013: Thành viên HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam
 • Từ năm 2011 đến năm 2013: Chủ tịch HĐQT Công ty VIB AMC kiêm Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
 • Từ năm 2013 đến nay: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ban Pháp chế và Quản trị Doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam


Chức vụ hiện tại

 • STT Công ty Chức vụ Bổ nhiệm
 • 1 Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Người được ủy quyền công bố thông tin
 • 2 Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ban Pháp chế và Quản trị Doanh nghiệp
 • 3 Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản-Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIBAMC) Chủ tịch

Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 VIB 5,549,054 0.22 22/06/2023 120.97
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   VIB
   5,549,054
   0.22%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 22/06/2023
   120.97

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Phan Đặng Như Hoa

Vợ VIB 486,000 22/06/2023 10.59