Đào Quang Ngọc


Đào Quang Ngọc
 • Họ tên : Đào Quang Ngọc
 • Năm sinh : 17/10/1982
 • Trình độ : Cử nhân Tin học kinh tế - Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.58 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.58 tỷ đồng

Ông Ngọc đã có 11 năm trong lĩnh vực kiểm toán tại các ngân hàng và công ty kiểm toán lớn trong và ngoài nước như Ernst & Young và VietinBank. Trước khi gia nhập Ban Kiểm soát, ông Ngọc đảm nhiệm vị trí Giám đốc Bộ phận Kiểm toán Công nghệ thông tin và Giám sát từ xa, Trung tâm Kiểm toán Nội bộ VIB.

Quá trình học tập:
 • Đại học Kinh tế Quốc dân - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
 • Đại học Kinh tế Quốc dân - Cử nhân Tin học Kinh tế 
Quá trình làm việc:
 • Từ năm 2005 đến năm 2006: Kỹ sư phần mềm Công ty cổ phần Phần mềm Việt – Vietsoftware
 • Từ tháng 10/2006 đến tháng 4/2008: Chuyên viên chính trị Cơ sở dữ liệu và thích hợp hệ thống Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
 • Từ năm 2008 đến năm 2011: Kiểm toán viên cao cấp Ernst & Young Việt Nam
 • Từ năm 2011 đến năm 2012: Chuyên viên cao cấp phòng Kiểm toán Nội bộ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank)
 • Từ năm 2012 đến năm 2016: Kiểm toán viên cao cấp Ernst & Young Việt Nam
 • Từ tháng 5/2016 đến tháng 6/2018: Trưởng bộ phần kiểm toán khối CNTT và phân tích dữ liệu Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
 • Từ tháng 6/2018 đến tháng 3/2019: Giám Đốc bộ phận kiểm toán CNTT giám sát từ xa Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
 • Từ 01/04/2019 đến nay: Thành viên ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 VIB 26,758 0 22/06/2023 0.58
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   VIB
   26,758
   0%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 22/06/2023
   0.58