Nguyễn Tấn Cường


Nguyễn Tấn Cường
 • Họ tên : Nguyễn Tấn Cường
 • Năm sinh : 26/10/1962
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.06 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 589.11 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 VIF 3,600 0 30/06/2021 0.06
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   VIF
   3,600
   0%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 30/06/2021
   0.06

Cổ phiếu đại diện sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 VIF 35,700,000 10.2% 01/2017 589.05
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   VIF
   35,700,000
   10.2%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 01/2017
   589.05

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Ngô Thị Thu Hiền

Vợ VIF 3,500 09/12/2016 0.06