Vũ Văn Hường


Vũ Văn Hường
 • Họ tên : Vũ Văn Hường
 • Năm sinh : 03/10/1969
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.03 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.03 tỷ đồng

Quá trình làm việc:
 • Đến ngày 27 tháng 06 năm 2019 : Thành viên BKS Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 VIF 2,000 0 16/07/2024 0.03
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   VIF
   2,000
   0%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 16/07/2024
   0.03

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán VIF 19/01/2022 - 27/01/2022 1,700 27/01/2022 1,700