Nguyền Thùy Thương


Nguyền Thùy Thương
 • Họ tên : Nguyền Thùy Thương
 • Năm sinh : 03/12/1983
 • Tổng tài sản cá nhân : 18.58 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 18.58 tỷ đồng

Quá trình làm việc:
 • Năm 2017 - nay: Chủ tịch HĐỌT Công ty CP Tập đoàn giáo dục Trí Việt
 • Năm 2019 - T4/2022: Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Trí Việt
 • Năm 2015 - 2018: Thành viên HĐQT Công ty CP dược phẩm Cửu Long. Thành viên HĐỌT Công ty CP đa quốc gia IDI
 • Năm 2006 - 2015: Trưởng phòng IB - Công ty CP chứng khoán MB

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 CAR 804,500 15.9 10/05/2022 18.58
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   CAR
   804,500
   15.9%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 10/05/2022
   18.58

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Đồ Quốc Hùng

Anh rể CAR 155,000 05/10/2022 3.58

Nguyễn Hoàng Thơ

Chị gái CAR 150,000 05/10/2022 3.47