Đào Thị Thanh Hà


Đào Thị Thanh Hà
 • Họ tên : Đào Thị Thanh Hà
 • Năm sinh : 26/05/1981
 • Tổng tài sản cá nhân : 8.84 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 8.84 tỷ đồng

Quá trình làm việc:
 • Từ T8/2019 - nay: Thành viên HĐQT của Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt
 • Từ T6/2018 - nay : Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt
 • Từ T6/2018 - nay: Phó Tống Giám đổc tài chính Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt
 • Từ 2016 - T5/2018: Giám đốc tài chính Công ty Apax Leader
 • Từ 2011 - 2016: Giám đốc tài chính Công ty Canon Marketing Việt Nam

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 CAR 379,200 7.5 22/12/2023 8.84
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   CAR
   379,200
   7.5%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 22/12/2023
   8.84