Đinh Thị Mộng Vân


Đinh Thị Mộng Vân
  • Họ tên : Đinh Thị Mộng Vân

Quá trình làm việc:
  • Từ ngày 03 tháng 05 năm 2019 đến ngày 27 tháng 06 năm 2020 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng

Chức vụ hiện tại