Trần Đình Lợi


Trần Đình Lợi
 • Họ tên : Trần Đình Lợi
 • Năm sinh : 03/08/1963
 • Nguyên quán : Thanh Hà, Hội An, Quảng Nam
 • Nơi sinh : Thanh Hà, Hội An, Quảng Nam
 • Cư trú : 110 Trần Phú, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam
 • Số CMND : 205529218
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.82 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 11.74 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Trung cấp Xây dựng
 • Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Quá trình làm việc:
 • Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An
 • Từ tháng 01 năm 1983 đến tháng 05 năm 1983 : Cán bộ kỹ thuật tại phòng kỹ thuật Xây dựng thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam
 • Trình XDCB thị xã Hội An
 • Từ tháng 06 năm 1983 đến tháng 04 năm 1984 : Cán bộ kỹ thuật tại Ban quản lý công
 • Hội An
 • Từ tháng 05 năm 1984 đến tháng 12 năm 1989 : Cán bộ kỹ thuật tại Công ty Xây dựng
 • Xây dựng Hội An
 • Từ tháng 01 năm 1990 đến tháng 06 năm 1996 : Đội trưởng đội xây lắp số 4 tại Công ty
 • Từ tháng 07 năm 1996 đến tháng 07 năm 2000 : Phó giám đốc tại Công ty Xây dựng Hội An
 • Từ tháng 08 năm 2000 đến tháng 12 năm 2003 : Giám đốc Công ty Xây dựng Hội An
 • Dựng Hội An
 • Từ tháng 01 năm 2004 đến tháng 02 năm 2006 : Giám đốc Công ty DIC-Đầu tư Xây
 • Ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An
 • Từ tháng 03 năm 2006 : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 DIH 43,600 0.73 19/09/2023 0.82
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   DIH
   43,600
   0.73%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 19/09/2023
   0.82

Cổ phiếu đại diện sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 DIH 584,415 9.75% 04/2012 10.93
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   DIH
   584,415
   9.75%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 04/2012
   10.93

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Trần Đình Huy

Con trai DIH 597,335 19/09/2023 11.17

Huỳnh Thanh Sơn

_ DIH 50,000 19/09/2023 0.94

Trần Đình Danh

Em trai DIH 33,080 19/09/2023 0.62

Lê Văn Dũng

Em rể SMT 400 14/10/2021 0