Võ Hồ Quỳnh Giao


Võ Hồ Quỳnh Giao
 • Họ tên : Võ Hồ Quỳnh Giao
 • Năm sinh : 22/07/1972
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.09 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.09 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 DIH 5,000 0.08 31/12/2021 0.09
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   DIH
   5,000
   0.08%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2021
   0.09