Hà Thị Kim Phượng


Hà Thị Kim Phượng
 • Họ tên : Hà Thị Kim Phượng
 • Năm sinh : 19/02/1976
 • Nguyên quán : Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng
 • Trình độ : Cử nhân
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.12 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 4.52 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Tài chính kế toán
Quá trình làm việc:
 • + 12/2018 - nay : Tổng giám đốc kiêm trưởng phòng tiền lương Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng
 • + 6/2017 – 11/2018 : Trưởng phòng Tiền lương Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.
 • + 7/2014 - 5/2017: Nhân viên ban tiền lương Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu
 • + 12/2007 – 6/2014: Nhân viên ban tiền lương XN Hoàng Diệu Công ty TNHH MTV Cảng HP
 • 5/2000 – 11/2007: Nhân viên ban tiền lương XN Hoàng Diệu Cảng Hải Phòng
 • Từ ngày 12 tháng 09 năm 2014 đến ngày 01 tháng 08 năm 2020 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng

Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 DVC 13,300 0.12 31/12/2022 0.12
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   DVC
   13,300
   0.12%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   0.12

Cổ phiếu đại diện sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 DVC 482,882 4.47% 06/2016 4.39
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   DVC
   482,882
   4.47%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 06/2016
   4.39

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Hà Văn Tiến

Cha DVC 4,286,100 17/10/2022 39

Lê Thị Tính

Mẹ DVC 257,621 04/02/2020 2.34

Hà Văn Tâm

Chú DVC 134,755 04/02/2020 1.23

Hà Thị Thảo

DVC 118,902 04/02/2020 1.08

Hà Thị Tú

_ DVC 71,341 04/02/2020 0.65

Hà Thị Thịnh

DVC 49,542 04/02/2020 0.45

Hà Thị Thanh

DVC 19,817 04/02/2020 0.18