Hà Văn Tiến


Hà Văn Tiến
 • Họ tên : Hà Văn Tiến
 • Năm sinh : 06/08/1952
 • Nguyên quán : Hải Phòng
 • Nơi sinh : Hải Phòng
 • Cư trú : 70 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
 • Số CMND : 030064110
 • Tổng tài sản cá nhân : 43.29 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 43.29 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Đại học Hàng hải - Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Quá trình làm việc:
 • 3/2011 - nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng
 • 2006 - 3/2011: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng
 • 2000 - 2006: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng
 • 1990 - 2000: Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng
 • 1981 - 1990: Phó Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng
 • 1975 - 1981: Cán bộ Cảng Hải Phòng
 • Đến ngày 01 tháng 08 năm 2020 : Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 DVC 4,286,100 39.71 31/12/2022 43.29
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   DVC
   4,286,100
   39.71%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   43.29

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Lê Thị Tính

Vợ DVC 266,000 31/12/2022 2.69

Hà Văn Tâm

Em trai DVC 100,000 31/12/2022 1.01

Hà Thị Thảo

Em gái DVC 60,000 31/12/2022 0.61

Hà Thị Tú

Cháu DVC 45,000 31/12/2022 0.45

Nguyễn Thế Anh

Con rể DVC 44,000 31/12/2022 0.44

Hà Thị Thịnh

Em gái DVC 25,000 31/12/2022 0.25

Hà Thị Kim Phượng

Con gái DVC 13,300 31/12/2022 0.13

Hà Thị Thanh

Em gái DVC 10,000 31/12/2022 0.1

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua DVC 12/07/2023 - 10/08/2023 896,946 24/07/2023 893,946
 • Đăng ký mua DVC 12/07/2023 - 10/08/2023 893,946 01/01/0001 0
 • Đã mua DVC 19/09/2022 - 17/10/2022 700,000 16/10/2022 700,000
 • Đã mua DVC 03/12/2020 - 29/12/2020 760,000 17/12/2020 760,000