Bùi Thị Hồng Hà


Bùi Thị Hồng Hà
 • Họ tên : Bùi Thị Hồng Hà
 • Năm sinh : 07/10/1970
 • Nguyên quán : Hải Phòng
 • Trình độ : Cử nhân
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.56 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.56 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Quá trình làm việc:
 • + 12/2016-nay: Trưởng phòng TCKT kiêm Kế toán trưởng CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng
 • + 01/2009-12/2015: Nhân viên kế toán CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng
 • + 10/2004-12/2008: Nhân viên kế toán CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng
 • 06/1990-09/2004: Nhân viên trực tổng đài điện thoại Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 DVC 61,000 0.57 31/12/2022 0.56
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   DVC
   61,000
   0.57%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   0.56