Nguyễn Thị Thủy


Nguyễn Thị Thủy
 • Họ tên : Nguyễn Thị Thủy
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.53 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.53 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 DVC 58,537 0.54 31/12/2022 0.53
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   DVC
   58,537
   0.54%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   0.53