Nguyễn Cao Tưởng


Nguyễn Cao Tưởng
 • Họ tên : Nguyễn Cao Tưởng
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.17 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.17 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HAT 3,900 0.12 02/06/2023 0.17
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HAT
   3,900
   0.12%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 02/06/2023
   0.17

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đăng ký mua HAT 21/12/2023 - 18/01/2024 3,900 01/01/0001 0
 • Đã mua HAT 03/05/2023 - 01/06/2023 100,000 01/06/2023 3,900