Lê Thị Thanh Bình


Lê Thị Thanh Bình
 • Họ tên : Lê Thị Thanh Bình
 • Năm sinh : 03/10/1975
 • Nguyên quán : Hà Tĩnh
 • Nơi sinh : Hà Nội
 • Cư trú : Địa chỉ thường trú: P206, TT Viện Mỏ Luyện Kim, 30B Đoàn Thị Điểm, ĐĐ, HN
 • Số CMND : 011774952
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.02 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.02 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Thạc sỹ Kinh tế
Quá trình làm việc:
 • Thansg02/2009 - Nay: Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Công ty CPTM Bia Hà Nội.
 • Tháng 09/2008 - 01/2009: Phó phòng Kế hoạch tổng hợp Công ty CPTM Bia Hà Nội.
 • Từ tháng 01 năm 2001 đến tháng 07 năm 2003 : Công ty TMDV Rượu Bia Nước giải khát
 • Từ tháng 08 năm 2003 đến tháng 09 năm 2003 : Công ty TMDV Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội
 • Từ tháng 09 năm 2003 đến tháng 05 năm 2007 : Phó phòng Tổng hợp Công ty TMDV Bia Rượu NGK Hà Nội
 • Từ tháng 06 năm 2007 đến tháng 08 năm 2008 : Nhân viên phòng Kế hoạch tổng hợp Công ty CPTM Bia Hà Nội
 • Đến ngày 24 tháng 06 năm 2020 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HAT 500 0.02 31/12/2021 0.02
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HAT
   500
   0.02%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2021
   0.02

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đăng ký bán HAT 07/10/2018 - 04/11/2018 500 04/11/2018 0
 • Đăng ký bán HAT 14/03/2018 - 12/04/2018 500 12/04/2018 0
 • Đăng ký bán HAT 31/01/2018 - 28/02/2018 500 28/02/2018 0
 • Đăng ký bán HAT 05/12/2017 - 03/01/2018 500 03/01/2018 0
 • Đăng ký bán HAT 08/10/2017 - 06/11/2017 500 06/11/2017 0
 • Đăng ký bán HAT 19/01/2017 - 16/02/2017 500 16/02/2017 0
 • Đăng ký bán HAT 08/12/2016 - 05/01/2017 500 05/01/2017 0
 • Đã bán HAT 01/11/2016 - 29/11/2016 1,000 29/11/2016 500