Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (CTW - UPCoM)

24.2 1.6 (6.2%) Cập nhật: 16:00 21/06/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu24 / 25.8
 • Sàn - Trần21.95 - 29.65
 • Thấp - Cao 1D24 - 26.2
 • Thấp - Cao 52T14.6 - 26.9
 • KLGD1,800
 • GTGD0.04
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Dịch vụ tiện ích
 • Vốn hóa677.57 Tỷ
 • CP Lưu hành27,998,600
 • P/E11.34
 • EPS2,133.26
 • P/B1.3
 • PS1.72
 • BVPS18.64
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 1/2024 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển
- Ngày 09/04/1927 Chính quyền tỉnh Cần Thơ và công ty Điện nước Đông Dương (S.C.E.E-Pháp) đã ký Thỏa ước giao cho Công ty S.C.E.E Quyền đầu tư và khai thác Nhà máy nước Cần Thơ
- Ngày 13/03/1957 Nhà máy nước thứ 2 hoạt động với công suất ban đầu là 3.700 m2/ngày 
- Năm 1965 Công quản nhà máy nước Cần thơ được thành lập
- Đến năm 1972 công quản Nhà máy nước được đổi tên thành Công ty cấp thủy cần thơ
- Năm 1973 Công ty cấp thủy đổi tên thành TT Cấp thủy Cần thơ sau đó đổi tên thành CT Cấp thoát nước thành phố cần thơ
- Ngày 28/06/2004 Chủ tịch UBND thàn phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 1924/QĐ - CT.UB thông qua chuyển đổi Công Thành công ty TNHH Cấp thoát nước Cần Thơ
- 20/05/2015,  Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Cần Thơ đã tổ chức thành công cuộc đấu giá bán cổ phần lần đầu bên ngoài tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, với số lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 10.000 cổ phần, giá đấu thành công bình quân là 15.200 đồng/cổ phần. 
- 25/06/2015,  Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần thoát nước Cần Thơ.
- 01/07/205, Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1800155244 đăng ký thay đổi lần thứ 9 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp, với mức vốn điều lệ là 280.000.000.000 đồng.
- 16/09/2015, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ công ty đại chúng.
- 23/02/2016, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký là 28.000.000 cổ phiếu, mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu và cấp mã chứng khoán Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ là CTW.
Quá trình tăng vốn
- 01/01/2015, Công ty vẫn hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nhà nước, với phần vốn góp tương ứng là 179.061.983.755 đồng.
- 01/07/2015, Công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình  Công ty Cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1800155244 đăng ký thay đổi lần thứ 9 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp, với mức vốn điều lệ là 280.000.000.000 đồng. 
- Đến nay, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ không tăng vốn điều lệ và vốn điều lệ của Công ty vẫn giữ nguyên ở mức là 280.000.000.000 đồng. Trong đó, cổ đông Nhà nước là Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ nắm giữ 64% vốn điều lệ của Công ty.
Ngành nghề kinh doanh chính
- Sản xuất kinh doanh nước sạch.
- Dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải (hoạt động vệ sinh khai thông cống rãnh và xử lý nước thải). 
- Xây dựng các công trình chuyên ngành dân dụng và các công trình hạ tầng, công trình công nghiệp xây dựng cầu đỡ ống cấp thoát nước. 
- San lắp mặt bằng; dặm vá đường. 
- Sản xuất kinh doanh vật tư chuyên ngành cấp thoát nước. 
- Dịch vụ tư vấn: thiết kế, giám sát công trình cấp thoát nước và dân dụng công nghiệp. 
- Dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng và tư vấn qui hoạch chuyên ngành cấp thoát nước.
Hiện Công ty đang vận hành 03 nhà máy trược thuộc Nhà máy nước Cần Thơ 1, Nhà máy nước Hưng Phú, Nhà máy nước Bông Vang với tổng công suất thiết kế là 82.500 m3/ngày/đêm, cung cấp nước sạch cho 10/13 phường thuộc quận Ninh Kiều. Các phường Hưng Phú, Hưng Thạnh, Tân Phú, Phú thứ Quận Cái Răng, Khu vực thị trấn Phong Điền, xã Mỹ Khánh huyện Phong Điền. Đồng thời, Công ty cung cấp nước cho các quận, huyện khác trên khắp thành phố thông qua 7 nhà máy, Trạm cấp nước trực thuộc các Công ty Con do Công ty nắm quyền chi phối với tổng công suất thiết kế toàn hệ thống là 121.940m3/ngày/đêm
Quá trình hình thành và phát triển
- Ngày 09/04/1927 Chính quyền tỉnh Cần Thơ và công ty Điện nước Đông Dương (S.C.E.E-Pháp) đã ký Thỏa ước giao cho Công ty S.C.E.E Quyền đầu tư và khai thác Nhà máy nước Cần Thơ
- Ngày 13/03/1957 Nhà máy nước thứ 2 hoạt động với công suất ban đầu là 3.700 m2/ngày 
- Năm 1965 Công quản nhà máy nước Cần thơ được thành lập
- Đến năm 1972 công quản Nhà máy nước được đổi tên thành Công ty cấp thủy cần thơ
- Năm 1973 Công ty cấp thủy đổi tên thành TT Cấp thủy Cần thơ sau đó đổi tên thành CT Cấp thoát nước thành phố cần thơ
- Ngày 28/06/2004 Chủ tịch UBND thàn phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 1924/QĐ - CT.UB thông qua chuyển đổi Công Thành công ty TNHH Cấp thoát nước Cần Thơ
- 20/05/2015,  Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Cần Thơ đã tổ chức thành công cuộc đấu giá bán cổ phần lần đầu bên ngoài tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, với số lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 10.000 cổ phần, giá đấu thành công bình quân là 15.200 đồng/cổ phần. 
- 25/06/2015,  Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần thoát nước Cần Thơ.
- 01/07/205, Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1800155244 đăng ký thay đổi lần thứ 9 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp, với mức vốn điều lệ là 280.000.000.000 đồng.
- 16/09/2015, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ công ty đại chúng.
- 23/02/2016, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký là 28.000.000 cổ phiếu, mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu và cấp mã chứng khoán Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ là CTW.
Quá trình tăng vốn
- 01/01/2015, Công ty vẫn hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nhà nước, với phần vốn góp tương ứng là 179.061.983.755 đồng.
- 01/07/2015, Công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình  Công ty Cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1800155244 đăng ký thay đổi lần thứ 9 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp, với mức vốn điều lệ là 280.000.000.000 đồng. 
- Đến nay, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ không tăng vốn điều lệ và vốn điều lệ của Công ty vẫn giữ nguyên ở mức là 280.000.000.000 đồng. Trong đó, cổ đông Nhà nước là Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ nắm giữ 64% vốn điều lệ của Công ty.
Ngành nghề kinh doanh chính
- Sản xuất kinh doanh nước sạch.
- Dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải (hoạt động vệ sinh khai thông cống rãnh và xử lý nước thải). 
- Xây dựng các công trình chuyên ngành dân dụng và các công trình hạ tầng, công trình công nghiệp xây dựng cầu đỡ ống cấp thoát nước. 
- San lắp mặt bằng; dặm vá đường. 
- Sản xuất kinh doanh vật tư chuyên ngành cấp thoát nước. 
- Dịch vụ tư vấn: thiết kế, giám sát công trình cấp thoát nước và dân dụng công nghiệp. 
- Dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng và tư vấn qui hoạch chuyên ngành cấp thoát nước.
 • Trụ sở: Số 2A Nguyễn Trãi - P. Tân An - Q. Ninh Kiều - Tp. Cần Thơ
 • Điện thoại: (84.292) 381 0188
 • Email: ctncantho@gmail.com
 • Website: https://ctn-cantho.com.vn
 • Tổng nhân sự: 316
 • Mã số kinh doanh: 1800155244
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Tùng Nguyên
 • Đại diện công bố thông tin: Nguyễn Trần Như Ngọc
 • Niêm yết lần đầu: 30/09/2016
 • KLCP Niêm yết: 28,000,000
 • KLCP Lưu hành: 27,998,600

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
CTW đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
 • Công ty cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn(TOW) 5,219,524 65.42 20/01/2021
CTW đang sở hữu
 • Công ty cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn(TOW) Số cổ phiếu: 5,219,524 Tỉ lệ sở hữu 65.42
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(2)
 • CTCP Cấp nước Thốt Nốt 33.12 28.51
  86.07
 • CTCP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn 53.19 35.1
  65.42
 • Công ty liên kết(1)
 • CTCP Nhựa Tân Tiến 10 3
  30
 • Công ty con(2)
 • CTCP Cấp nước Thốt Nốt Vốn điều lệ: 33.12 Vốn góp: 28.51 Tỉ lệ sở hữu: 86.07
 • CTCP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn Vốn điều lệ: 53.19 Vốn góp: 35.1 Tỉ lệ sở hữu: 65.42
 • Công ty liên kết(1)
 • CTCP Nhựa Tân Tiến Vốn điều lệ: 10 Vốn góp: 3 Tỉ lệ sở hữu: 30
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS