Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà (EBA - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Dịch vụ tiện ích
 • Vốn hóaN/A
 • CP Lưu hành0
 • P/ENaN
 • EPSNaN
 • P/BNaN
 • PSN/A
 • BVPSNaN
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Năm 2007:  Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Nà được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103015480 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/01/2007. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh điện năng. Vốn điều lệ ban đầu của Công ty là 45 tỷ đồng.
 • Năm 2009: Công ty tăng vốn điều lệ lên 110 tỷ đồng. Công ty được cấp phép đầu tư Dự án Thủy điện Bắc Nà theo Giấy chứng nhận đầu tư số 12121000144 do UBND tỉnh Lào Cai cấp ngày 18/06/2009.
 • Năm 2011: Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư toàn cầu DATC theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 0102141313 (mã số cấp lại) do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần 3 ngày 20/05/2011.
 • Năm 2016: Công ty tăng vốn điều lệ lên 135 tỷ đồng.
 • Năm 2017: Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Điện Bắc Nà theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 0102141313 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Lào Cai cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 18/04/2017.
 • Năm 2018: Công ty tăng vốn điều lệ lên 155 tỷ đồng. Công ty được cấp phép đầu tư dự án thủy điện thứ 2 là Dự án Thủy điện Bắc Nà 1 theo Quyết định chủ trương đầu tư số 1326/QĐ-UBND ngày 07/05/2018 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cấp.
 • Năm 2019: Đến ngày 11/09/2019, Công ty đã hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) với mã chứng khoán là EBA và được VSD cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu số 41/2019/GCNCP-VSD, số lượng chứng khoán đăng ký là 15.500.000 cổ phiếu.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Xây dựng các công trình, đường dây tải điện, trạm biến áp đến 500 KV;
 • Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, công trình điện trung, hạ áp và trạm biến áp đến 35 KV;
 • Sản xuất và kinh doanh điện năng;
 • Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;
 • Tư vấn đầu tư, lập dự án đầu tư trong các lĩnh vực xây dựng, sản xuất và kinh doanh điện năng (không bao gồm tư vấn pháp luật tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và dịch vụ thiết kế công trình)
 • Mua bán và khai thác khoáng sản (trừ các loại khoáng sản Nhà nước cấm);
 • Dịch vụ vận chuyển hành khách và vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
 • Sản xuất và mua bán xi măng, thạch cao, các loại vật tư, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất xi măng
Công ty đã tập trung được nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm tạo giá trị gia tăng bền vững cho bản thân công ty và khách hàng. Công ty có hệ thống quản lý tiên tiến đảm bảo vận hành đạt hiệu suất cao và an toàn. Công ty có định hướng chiến lược kinh doanh trung và dài hạn rõ ràng. Chiến lược đa dạng hóa sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty hứa hẹn đem tới bước phát triển về doanh thu và lợi nhuận.
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Năm 2007:  Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Nà được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103015480 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/01/2007. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh điện năng. Vốn điều lệ ban đầu của Công ty là 45 tỷ đồng.
 • Năm 2009: Công ty tăng vốn điều lệ lên 110 tỷ đồng. Công ty được cấp phép đầu tư Dự án Thủy điện Bắc Nà theo Giấy chứng nhận đầu tư số 12121000144 do UBND tỉnh Lào Cai cấp ngày 18/06/2009.
 • Năm 2011: Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư toàn cầu DATC theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 0102141313 (mã số cấp lại) do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần 3 ngày 20/05/2011.
 • Năm 2016: Công ty tăng vốn điều lệ lên 135 tỷ đồng.
 • Năm 2017: Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Điện Bắc Nà theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 0102141313 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Lào Cai cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 18/04/2017.
 • Năm 2018: Công ty tăng vốn điều lệ lên 155 tỷ đồng. Công ty được cấp phép đầu tư dự án thủy điện thứ 2 là Dự án Thủy điện Bắc Nà 1 theo Quyết định chủ trương đầu tư số 1326/QĐ-UBND ngày 07/05/2018 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cấp.
 • Năm 2019: Đến ngày 11/09/2019, Công ty đã hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) với mã chứng khoán là EBA và được VSD cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu số 41/2019/GCNCP-VSD, số lượng chứng khoán đăng ký là 15.500.000 cổ phiếu.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Xây dựng các công trình, đường dây tải điện, trạm biến áp đến 500 KV;
 • Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, công trình điện trung, hạ áp và trạm biến áp đến 35 KV;
 • Sản xuất và kinh doanh điện năng;
 • Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;
 • Tư vấn đầu tư, lập dự án đầu tư trong các lĩnh vực xây dựng, sản xuất và kinh doanh điện năng (không bao gồm tư vấn pháp luật tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và dịch vụ thiết kế công trình)
 • Mua bán và khai thác khoáng sản (trừ các loại khoáng sản Nhà nước cấm);
 • Dịch vụ vận chuyển hành khách và vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
 • Sản xuất và mua bán xi măng, thạch cao, các loại vật tư, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất xi măng
 • Trụ sở: Thôn Nậm Thảng - X. Bản Liền - H. Bắc Hà - T. Lào Cai
 • Điện thoại: (84.21) 4222 4225
 • Email: toancaudatc@gmail.com
 • Website: http://eba.asia
 • Tổng nhân sự: 31
 • Mã số kinh doanh: 0102141313
 • Đại diện pháp luật: Đặng Quang Đạt
 • Đại diện công bố thông tin: Dang Quang Dat
 • Niêm yết lần đầu: 31/12/2019
 • KLCP Niêm yết: 15,500,000
 • KLCP Lưu hành: N/A

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
EBA đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
EBA đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS