Đặng Quang Đạt


Đặng Quang Đạt
 • Họ tên : Đặng Quang Đạt
 • Năm sinh : 12/03/1962
 • Nguyên quán : Hưng Yên
 • Trình độ : - Kỹ sư Xây dựng công trình ngầm và mỏ- Kỹ sư Xây dựng công trình ngầm và mỏ

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Xây dựng công trình ngầm và mỏ
 • Kỹ sư Xây dựng công trình ngầm và mỏ
Quá trình làm việc:
 • Từ tháng 09 năm 1985 đến tháng 01 năm 1991 : Cán bộ thiết kế thi công, công trình ngầm Hòa Bình
 • Từ tháng 02 năm 1991 đến tháng 07 năm 1993 : Đội trưởng công trường Se-le-Băm nước Cộng hòa DNND Lào
 • Từ tháng 08 năm 1993 đến tháng 07 năm 1996 : Cán bộ kỹ thuật tổng công ty xây dựng sông đà tại Miền Trung
 • Từ tháng 08 năm 1996 đến tháng 12 năm 1999 : Phó giám đốc xí nghiệp vận tải -Công ty sông đà 5
 • Từ tháng 01 năm 2000 đến tháng 12 năm 2002 : Phó giám đốc xí nghiệp sông đà 501
 • Từ tháng 01 năm 2003 đến tháng 08 năm 2004 : Giám đốc xí nghiệp sông đà 505- Công ty sông đà 5
 • Từ tháng 09 năm 2004 : Giám đốc công ty cổ phần sông đà 505

Chức vụ hiện tại


Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Đinh Thị Thanh Bình

_ SCI 619,036 25/06/2019 8.6

Đặng Minh Huệ

Con trai SCI 10,000 15/01/2020 0.14

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán S55 20/04/2023 - 18/05/2023 1,534,306 09/05/2023 1,534,306
 • Đã bán EBA 03/02/2021 - 25/02/2021 15,000 03/02/2021 15,000
 • Đã bán EBA 30/09/2020 - 29/10/2020 15,000 08/10/2020 15,000
 • Đã mua S55 17/07/2019 - 15/08/2019 100,000 17/07/2019 100,000
 • Đã mua SIC 17/07/2019 - 15/08/2019 200,000 23/07/2019 200,000
 • Đã mua S55 18/06/2017 - 13/07/2017 100,000 10/07/2017 100,000
 • Đã mua SIC 14/06/2017 - 11/07/2017 800,000 09/07/2017 800,000
 • Đã mua S55 30/08/2016 - 27/09/2016 50,000 27/09/2016 40,600
 • Đã mua S55 03/05/2015 - 25/05/2015 100,000 25/05/2015 100,000
 • Đã mua S55 10/03/2015 - 02/04/2015 56,100 02/04/2015 56,100