Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3 (FUCTVGF3 - HOSE)

14.5 0 (0%) Cập nhật: 16:00 17/05/2024
Sàn: HOSE
 • Mở cửa/Tham chiếu14.5 / 14.5
 • Sàn - Trần13.5 - 15.5
 • Thấp - Cao 1D14.5 - 14.5
 • Thấp - Cao 52T12.15 - 16.8
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Quỹ và Công cụ tài chính
 • Vốn hóa288.56 Tỷ
 • CP Lưu hành19,900,800
 • P/EN/A
 • EPSN/A
 • P/BN/A
 • PSN/A
 • BVPSN/A
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Loại hình quỹ
TVGF3 là quỹ đóng có thời gian hoạt động dự kiến 5 năm, được niêm yết & giao dịch trên sàn chứng khoán TP.HCM (HOSE) và được quản lý bởi Công ty quản lý quỹ Thiên Việt (TVAM). Trong thời gian hoạt động của Quỹ, nhà đầu tư có thể mua/bán chứng chỉ quỹ trên sàn HOSE như một cổ phiếu bình thường.
Mục tiêu và Chiến lược đầu tư
Mục tiêu của Quỹ là tìm kiếm sự tăng trưởng dài hạn của vốn đầu tư, tối đa hóa lợi nhuận của nhà đầu tư và đạt mức lợi nhuận vượt trội so với trung bình toàn thị trường. Chiến lược đầu tư của Quỹ là tập trung vào các cổ phiếu niêm yết và sắp niêm yết của những doanh nghiệp có tiềm năng phát triển dài hạn, đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, minh bạch tài chính, sản phẩm và dịch vụ khác biệt và mô hình kinh doanh có lợi thế cạnh tranh cao.
Thời gian phát hành dự kiến
Từ 15 tháng 06 năm 2021 đến 01 tháng 08 năm 2021
Phí
Phí quản lý 1%/năm, Phí thưởng 20%/năm của phần lợi nhuận vượt chi phí vốn 8%/năm.
Báo cáo
Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ sẽ công bố và đăng tải hàng tuần tại website của TVAM (www.tvam.vn).
Danh mục đầu tư
100% cổ phiếu (tối đa 10% cổ phiếu chưa niêm yết) và tối đa 90% trái phiếu
Hạn chế đầu tư
Danh mục của TVGF3 sẽ có từ 5 đến 20 cổ phiếu với tỉ lệ đầu tư tối đa 20% giá trị danh mục vào một công ty, 10% vào các công ty chưa niêm yết và 30% vào nhóm các công ty có liên quan.Trong mọi trường hợp, TVGF3 sẽ không đầu tư quá 10% tỷ lệ sở hữu của một công ty và không sử dụng vốn vay để đầu tư.
Hiệu quả đầu tư trong 5 năm qua
Trong 5 năm qua, các danh mục đầu tư do đội ngũ TVAM quản lý đã đạt được hiệu suất đầu tư trung bình hơn 25%/năm và luôn nằm trong nhóm Qũy đầu tư hiệu quả nhất thị trường.
Quỹ là Quỹ đầu tư chứng khoán dạng đóng thực hiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng được Công ty Quản lý quỹ quản lý trong suốt thời hạn hoạt động, trừ trường hợp Quỹ được chuyển giao cho Công ty quản lý quỹ khác quản lý hoặc bị giải thể trước hạn theo quyết định của Đại hội nhà đầu tư.
Loại hình quỹ
TVGF3 là quỹ đóng có thời gian hoạt động dự kiến 5 năm, được niêm yết & giao dịch trên sàn chứng khoán TP.HCM (HOSE) và được quản lý bởi Công ty quản lý quỹ Thiên Việt (TVAM). Trong thời gian hoạt động của Quỹ, nhà đầu tư có thể mua/bán chứng chỉ quỹ trên sàn HOSE như một cổ phiếu bình thường.
Mục tiêu và Chiến lược đầu tư
Mục tiêu của Quỹ là tìm kiếm sự tăng trưởng dài hạn của vốn đầu tư, tối đa hóa lợi nhuận của nhà đầu tư và đạt mức lợi nhuận vượt trội so với trung bình toàn thị trường. Chiến lược đầu tư của Quỹ là tập trung vào các cổ phiếu niêm yết và sắp niêm yết của những doanh nghiệp có tiềm năng phát triển dài hạn, đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, minh bạch tài chính, sản phẩm và dịch vụ khác biệt và mô hình kinh doanh có lợi thế cạnh tranh cao.
Thời gian phát hành dự kiến
Từ 15 tháng 06 năm 2021 đến 01 tháng 08 năm 2021
Phí
Phí quản lý 1%/năm, Phí thưởng 20%/năm của phần lợi nhuận vượt chi phí vốn 8%/năm.
Báo cáo
Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ sẽ công bố và đăng tải hàng tuần tại website của TVAM (www.tvam.vn).
Danh mục đầu tư
100% cổ phiếu (tối đa 10% cổ phiếu chưa niêm yết) và tối đa 90% trái phiếu
Hạn chế đầu tư
Danh mục của TVGF3 sẽ có từ 5 đến 20 cổ phiếu với tỉ lệ đầu tư tối đa 20% giá trị danh mục vào một công ty, 10% vào các công ty chưa niêm yết và 30% vào nhóm các công ty có liên quan.Trong mọi trường hợp, TVGF3 sẽ không đầu tư quá 10% tỷ lệ sở hữu của một công ty và không sử dụng vốn vay để đầu tư.
Hiệu quả đầu tư trong 5 năm qua
Trong 5 năm qua, các danh mục đầu tư do đội ngũ TVAM quản lý đã đạt được hiệu suất đầu tư trung bình hơn 25%/năm và luôn nằm trong nhóm Qũy đầu tư hiệu quả nhất thị trường.
 • Trụ sở: Lầu 9 - Tòa nhà Bitexco Nam Long - Số 63A - Đường Võ Văn Tần - P. Võ Thị Sáu - Q. 3 - Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (84.28) 6299 2090
 • Email: info@tvam.vn
 • Website: https://www.tvam.vn/vi
 • Tổng nhân sự: N/A
 • Mã số kinh doanh:
 • Đại diện pháp luật:
 • Đại diện công bố thông tin:
 • Niêm yết lần đầu: 27/10/2021
 • KLCP Niêm yết: 19,900,800
 • KLCP Lưu hành: 19,900,800

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
FUCTVGF3 đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
 • Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí Thái Bình Dương(PVP) 1,921,000 2.04 28/08/2023
FUCTVGF3 đang sở hữu
 • Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí Thái Bình Dương(PVP) Số cổ phiếu: 1,921,000 Tỉ lệ sở hữu 2.04
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS