Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (SD6 - HNX)

3.7 0 (0%) Cập nhật: 16:00 22/05/2024
Sàn: HNX
 • Mở cửa/Tham chiếu3.7 / 3.7
 • Sàn - Trần3.33 - 4.07
 • Thấp - Cao 1D3.7 - 3.7
 • Thấp - Cao 52T2.9 - 4.9
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu1.39%
 • Nhóm ngành Hàng hóa chủ chốt
 • Vốn hóa128.65 Tỷ
 • CP Lưu hành34,771,611
 • P/E-0.84
 • EPS-4,386.09
 • P/B0.46
 • PS0.75
 • BVPS8.01
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 1/2024 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng

Lịch sử hình thành:

 • Công ty Cổ phần Sông Đà 6 là đơn vị thành viên của Tổng công ty Sông Đà - Bộ Xây dựng.Tiền thân là Công ty Xây dựng Thuỷ công được thành lập theo quyết định số 483/BXD-TCCB ngày 12/4/1983 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
 • Từ năm 2005 công ty đã từng bước tiến hành Cổ phần hoá doanh nghiệp, đến ngày 09/12/2005, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có quyết định 2269/QĐ-BXD chính thức chuyển công ty Sông Đà 6 thành công ty Cổ phần.
 • Ngày 03/01/2006 Công ty chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3903000072 do Sở Kế hoạch và Đầu tư   tỉnh Gia Lai cấp, thay đổi lần thứ 05 ngày 03 tháng 01 năm 2008.
 • Ngày 25/12/2006 Công ty chính thức được niêm yết và giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 • Năm 2008 thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty đã mua lại phần vốn góp của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Sông Đà 17 theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT ngày 12/04/2008 của Hội đồng quản trị Công ty.
 • Tính đến thời điểm ngày 31/12/2008, Công ty cổ phần Sông Đà 6 có bổ sung thêm 01 đơn vị thành viên là Công ty cổ phần Sông Đà 17.
 • Năm 2009 thực hiện theo Quyết định số 86/QĐ-HĐQT ngày 03/07/2009 của HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 6 về việc thành lập Công ty cổ phần Sông Đà - Hoàng Long với tỷ lệ góp vốn là 26% Vốn điều lệ (Vốn điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà - Hoàng Long: 100 tỷ đồng).
 • Năm 2012 thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT ngày 28/03/2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 6 về việc sáp nhập Công ty cổ phần Sông Đà 6.04 và Công ty cổ phần Sông Đà 6.06 vào Công ty cổ phần Sông Đà 6 bằng hình thức hoán đổi cổ phiếu: 01 cổ phiếu của Công ty cổ phần Sông Đà 6.04 bằng 0,9 cổ phiếu của Công ty cổ phần Sông Đà 6, và 01 cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 6.06 bằng 0,6 cổ phiếu của Công ty cổ phần Sông Đà 6.
 • Sau khi thực hiện sáp nhập, Công ty dã thành lập Chi nhánh Sông Đà 6.04 và Chi nhánh Sông Đà 6.06 trực thuộc Công ty.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Xây dựng công trình thuỷ điện, thuỷ lợi. giao thông, hạ tầng kĩ thuật, bưu điện và xây dựng công trình khác; Xây dựng đường dây và trạm biến thế điện.
 • Khai thác mỏ và vật liệu xây dựng.
 • Sản xuất kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông, đường ống cấp thoát nước, sản xuất kinh doanh xi măng, vân tải bất động sản.
 • Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị cơ giới cơ khí và công nghệ xây dựng; kinh doanh dịch vụ khách sạn nhà hàng...
Trong quá trình hoạt động của mình, Công ty đã tham gia thi công xây dựng các hạng mục công trình, khoan nổ mặt bằng, khoan nổ hầm... khoan nổ hố móng công trình, khoan phun gia cố và sử lý nền móng, đào đắp thi công cơ giới, thi công công tác bê tông như: bê tông nhà máy, bê tông hầm, cửa nhận nước các nhà máy thuỷ điện tại các công trình xây dựng lớn của Quốc gia như nhà máy thủy điện Hòa Bình - công suất 1.920 MW, nhà máy thủy điện Yaly - công suất 720 MW, nhà máy thủy điện Sông Hinh 72MW, nhà máy thuỷ điện Cần Đơn 70MW, máy máy thuỷ điện Sê San 3 - 270 MW...

Lịch sử hình thành:

 • Công ty Cổ phần Sông Đà 6 là đơn vị thành viên của Tổng công ty Sông Đà - Bộ Xây dựng.Tiền thân là Công ty Xây dựng Thuỷ công được thành lập theo quyết định số 483/BXD-TCCB ngày 12/4/1983 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
 • Từ năm 2005 công ty đã từng bước tiến hành Cổ phần hoá doanh nghiệp, đến ngày 09/12/2005, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có quyết định 2269/QĐ-BXD chính thức chuyển công ty Sông Đà 6 thành công ty Cổ phần.
 • Ngày 03/01/2006 Công ty chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3903000072 do Sở Kế hoạch và Đầu tư   tỉnh Gia Lai cấp, thay đổi lần thứ 05 ngày 03 tháng 01 năm 2008.
 • Ngày 25/12/2006 Công ty chính thức được niêm yết và giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 • Năm 2008 thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty đã mua lại phần vốn góp của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Sông Đà 17 theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT ngày 12/04/2008 của Hội đồng quản trị Công ty.
 • Tính đến thời điểm ngày 31/12/2008, Công ty cổ phần Sông Đà 6 có bổ sung thêm 01 đơn vị thành viên là Công ty cổ phần Sông Đà 17.
 • Năm 2009 thực hiện theo Quyết định số 86/QĐ-HĐQT ngày 03/07/2009 của HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 6 về việc thành lập Công ty cổ phần Sông Đà - Hoàng Long với tỷ lệ góp vốn là 26% Vốn điều lệ (Vốn điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà - Hoàng Long: 100 tỷ đồng).
 • Năm 2012 thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT ngày 28/03/2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 6 về việc sáp nhập Công ty cổ phần Sông Đà 6.04 và Công ty cổ phần Sông Đà 6.06 vào Công ty cổ phần Sông Đà 6 bằng hình thức hoán đổi cổ phiếu: 01 cổ phiếu của Công ty cổ phần Sông Đà 6.04 bằng 0,9 cổ phiếu của Công ty cổ phần Sông Đà 6, và 01 cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 6.06 bằng 0,6 cổ phiếu của Công ty cổ phần Sông Đà 6.
 • Sau khi thực hiện sáp nhập, Công ty dã thành lập Chi nhánh Sông Đà 6.04 và Chi nhánh Sông Đà 6.06 trực thuộc Công ty.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Xây dựng công trình thuỷ điện, thuỷ lợi. giao thông, hạ tầng kĩ thuật, bưu điện và xây dựng công trình khác; Xây dựng đường dây và trạm biến thế điện.
 • Khai thác mỏ và vật liệu xây dựng.
 • Sản xuất kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông, đường ống cấp thoát nước, sản xuất kinh doanh xi măng, vân tải bất động sản.
 • Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị cơ giới cơ khí và công nghệ xây dựng; kinh doanh dịch vụ khách sạn nhà hàng...
 • Trụ sở: Tầng 1 và tầng 2 - Tòa nhà TM - Khu đô thị Văn Khê - P. La Khê - Q. Hà Đông - Tp. Hà Nội
 • Điện thoại: (84.24) 2253 666
 • Email: congtycophansongda6@songda6.com.vn
 • Website: http://www.songda6.com.vn
 • Tổng nhân sự: 748
 • Mã số kinh doanh: 4400135552
 • Đại diện pháp luật: Lê Tiến Thủ
 • Đại diện công bố thông tin: Trần Ngọc Ánh
 • Niêm yết lần đầu: 25/12/2006
 • KLCP Niêm yết: 34,771,611
 • KLCP Lưu hành: 34,771,611

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
SD6 đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
 • Công ty Cổ phần Sông Đà 6.06(SSS) 1,250,000 50 30/12/2010
 • Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04(S64) 929,000 46.45 05/06/2011
SD6 đang sở hữu
 • Công ty Cổ phần Sông Đà 6.06(SSS) Số cổ phiếu: 1,250,000 Tỉ lệ sở hữu 50
 • Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04(S64) Số cổ phiếu: 929,000 Tỉ lệ sở hữu 46.45
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS