Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng (BED - HNX)

33 0 (0%) Cập nhật: 16:00 12/04/2024
Sàn: HNX Tình trạng: Được GD ký quỹ
 • Mở cửa/Tham chiếu33 / 33
 • Sàn - Trần29.7 - 36.3
 • Thấp - Cao 1D33 - 33
 • Thấp - Cao 52T0 - 39.9
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Phần mềm và Dịch vụ CNTT
 • Vốn hóa99 Tỷ
 • CP Lưu hành3,000,000
 • P/E12.17
 • EPS2,711.68
 • P/B3.55
 • PS1.2
 • BVPS9.31
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 4/2023 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng

Quá trình hình thành và phát triển

 • Công ty Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng là doanh nghiệp Nhà nước ra đời theo Thông tư số 14/TT ngày 10/06/1982 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở chủ quản của Công ty là Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng nam Đà Nẵng( cũ).
 • Nhiệm vụ của Công ty là đáp ứng nhu cầu sách vở, thiết bị giảng dạy và học tập cho giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh QNĐN( cũ).
 • Mục tiêu và nhiệm vụ chính trị của Công ty là phục vụ cho công tác chuyên môn và bảo đảm cung ứng sách vở cho ngành giáo dục trên địa bàn, chưa chú trọng đén hiệu quả của hoạt động kinhdoanh.
 • Từ năm 1986 nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung chuyển hướng sang nền kinh tế thị trường, hoạt động của Công ty dần mang tính chất kinh doanh và đồng thời phải đảm bảo hai nhiệm vụ chính trị: Kinh doanh có hiệu quả và bảo đảm phục vụ tốt công tác chuyên môn của ngành.
 • Thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, công ty đã xây dựng phương án cổ phần hóa và ngày 24/02/2004 UBND thành phố Đà Nẵng ra Quyết định số 26/2004/QĐ-UB “ phê duyệt phương án cổ phần hóa, chuyển Công ty Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng thành Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng.”
Ngành nghề kinh doanh: 

 

 • Kinh doanh sách giáo khoa, sách giáo viên, sách mở rộng và nâng cao kiến thức, giấy, vở, thiết bị dạy và học, văn phòng phẩm, văn hoá phẩm, đồ dùng thiết bị văn phòng.Sản xuất và cung ứng trang thiết bị cho phòng thí nghiệm, dụng cụ nghe nhìn, đồ chơi trẻ em, đồ chơi mẫu giáo, đồ dùng dạy học.In ấn sách giáo khoa, biểu mẫu, hồ sơ sổ sách phục vụ ngành giáo dục. In gia công sách và các loại ấn phẩm khác.Cung cấp các loại hình dịch vụ: cho thuê văn phòng, mặt bằng kinh doanh, nhà kho.
Địa bàn kinh doanh:

 

 • Địa bàn kinh doanh chính của Công ty là tại thành phố Đà Nẵng.

 

Công ty Sách và thiết bị Trường học Đà Nẵng là doanh nghiệp Nhà nước ra đời theo Thông tư số 14/TT-TC ngày 10/06/1982 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh QNĐN (cũ). Nhiệm vụ của Công ty là đáp ứng nhu cầu sách vở, thiết bị giảng dạy và học tập cho giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh QNĐN. Mục tiêu ban đầu của Công ty là phục vụ cho công tác chuyên môn, phục vụ giáo dục chưa chú trọng đến hiệu quả kinh doanh. Từ năm 1986 nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung chuyển hướng sang nền kinh tế thị trường hoạt động của Công ty dần mang tính chất kinh doanh và đồng thời phải bảo đảm hai nhiệm vụ chính trị: Kinh doanh có hiệu quả và bảo đảm phục vụ tốt công tác chuyên môn của ngành.

Quá trình hình thành và phát triển

 • Công ty Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng là doanh nghiệp Nhà nước ra đời theo Thông tư số 14/TT ngày 10/06/1982 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở chủ quản của Công ty là Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng nam Đà Nẵng( cũ).
 • Nhiệm vụ của Công ty là đáp ứng nhu cầu sách vở, thiết bị giảng dạy và học tập cho giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh QNĐN( cũ).
 • Mục tiêu và nhiệm vụ chính trị của Công ty là phục vụ cho công tác chuyên môn và bảo đảm cung ứng sách vở cho ngành giáo dục trên địa bàn, chưa chú trọng đén hiệu quả của hoạt động kinhdoanh.
 • Từ năm 1986 nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung chuyển hướng sang nền kinh tế thị trường, hoạt động của Công ty dần mang tính chất kinh doanh và đồng thời phải đảm bảo hai nhiệm vụ chính trị: Kinh doanh có hiệu quả và bảo đảm phục vụ tốt công tác chuyên môn của ngành.
 • Thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, công ty đã xây dựng phương án cổ phần hóa và ngày 24/02/2004 UBND thành phố Đà Nẵng ra Quyết định số 26/2004/QĐ-UB “ phê duyệt phương án cổ phần hóa, chuyển Công ty Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng thành Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng.”
Ngành nghề kinh doanh: 

 

 • Kinh doanh sách giáo khoa, sách giáo viên, sách mở rộng và nâng cao kiến thức, giấy, vở, thiết bị dạy và học, văn phòng phẩm, văn hoá phẩm, đồ dùng thiết bị văn phòng.Sản xuất và cung ứng trang thiết bị cho phòng thí nghiệm, dụng cụ nghe nhìn, đồ chơi trẻ em, đồ chơi mẫu giáo, đồ dùng dạy học.In ấn sách giáo khoa, biểu mẫu, hồ sơ sổ sách phục vụ ngành giáo dục. In gia công sách và các loại ấn phẩm khác.Cung cấp các loại hình dịch vụ: cho thuê văn phòng, mặt bằng kinh doanh, nhà kho.
Địa bàn kinh doanh:

 

 • Địa bàn kinh doanh chính của Công ty là tại thành phố Đà Nẵng.

 

 • Trụ sở: Tầng 6 tòa nhà Trung tâm hành chính - Số 24 Trần Phú - P. Thạch Thang - Q. Hải Châu - Tp.Đà Nẵng
 • Điện thoại: (84.236) 389 3705 - 382 1755
 • Email: dkkdskhdt@danang.gov.vn
 • Website: https://www.danangbook.com
 • Tổng nhân sự: 82
 • Mã số kinh doanh: 0400465793
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cần
 • Đại diện công bố thông tin: Lê Mạnh
 • Niêm yết lần đầu: 21/10/2009
 • KLCP Niêm yết: 3,000,000
 • KLCP Lưu hành: 3,000,000

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
BED đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
BED đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS