Khương Tịnh


Khương Tịnh
 • Họ tên : Khương Tịnh
 • Năm sinh : 04/04/1962
 • Nguyên quán : Duy Vinh, Duy Xuyên, Quảng Nam
 • Nơi sinh : Duy Vinh - Huyện Duy Xuyên - Tỉnh Quảng Nam
 • Cư trú : 30 Cô Giang, Đà Nẵng
 • Số CMND : 200625207
 • Tổng tài sản cá nhân : 1.49 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 1.49 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Luật
Quá trình làm việc:
 • Từ tháng 09 năm 1982 đến tháng 09 năm 1983 : Cán bộ Công ty phát hành sách Quảng Nam Đà Nẵng
 • Từ tháng 09 năm 1983 đến tháng 09 năm 1985 : Bộ đội Sư đoàn 2, Quân khu V
 • Từ tháng 09 năm 1985 đến tháng 12 năm 1991 : Cán bộ Công ty phát hành sách Quảng Nam Đà Nẵng
 • Từ tháng 12 năm 1991 đến năm 2007 : Nghỉ chế độ 176. Kinh doanh kinh tế tư nhân. Tháng 5/2003 học Đại học Luật do Đại học Hà Nội mở tại Đà Nẵng
 • Từ năm 2007 đến tháng 04 năm 2012 : Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng
 • Từ tháng 01 năm 2012 : Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 BED 48,260 1.61 31/12/2021 1.49
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   BED
   48,260
   1.61%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2021
   1.49

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đăng ký mua BED 25/08/2014 - 23/09/2014 101,740 23/09/2014 0