Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - Công ty Cổ phần (HAN - UPCoM)

9.1 0.1 (1.09%) Cập nhật: 13:28 19/04/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu9.1 / 9.2
 • Sàn - Trần7.82 - 10.58
 • Thấp - Cao 1D9.1 - 9.1
 • Thấp - Cao 52T7.1 - 21
 • KLGD1,700
 • GTGD0.02
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Hàng hóa chủ chốt
 • Vốn hóa1,283.54 Tỷ
 • CP Lưu hành141,048,000
 • P/E26.96
 • EPS337.51
 • P/B0.79
 • PS0.43
 • BVPS11.46
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 4/2023 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển
 • Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Xây dựng được thành lập theo Quyết định số 324/BXD-TCCB ngày 11/12/1982 trên cơ sở hợp nhất 05 đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng về Tổng công ty gồm: Công ty Xây dựng số 1, Công ty Xây dựng số 3, Công ty Xây dựng số 11, Nhà máy Bê tông đúc sẵn Hà Nội, Xí nghiệp Một Bạch Đằng.
 • Ngày 20/11/1995, Tổng công ty được thành lập lại theo Quyết định số 990/BXD-TCLĐ của Bộ trưởng Bộ Xây dựng gồm: 17 đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, 01 đơn vị phụ thuộc hoạch toán nội bộ, 06 đơn vị sự nghiệp và 06 doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty.
 • Ngày 12/01/2007 theo Quyết định số 50/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Tổng công ty chuyển sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ- Công ty con.
 • Ngày 05/07/2007, Bộ trưởng Bộ Xây dựng có Quyết định số 976/QĐ-BXD về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, bao gồm: 05 đơn vị trực thuộc, 03 đơn vị sự nghiệp, 19 công ty con và 09 công ty con liên kết.
 • Ngày 30/06/2010 theo Quyết định số 152 HUD/HĐTV của Hội đồng thành viên Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam chuyển Công ty mẹ -Tổng công ty Xây dựng Hà Nội thành Công ty TNHH MTV bao gồm: 05 đơn vị trực thuộc, 03 đơn vị sự nghiệp, 06 công ty con và 27 công ty con liên kết, liên doanh.
 • Ngày 06/01/2014, Quyết định số 28/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Tổng công ty Xây dựng Hà Nội thành Công ty Cổ phần. Tổng công ty đã thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng vào ngày 10/03/2014 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP vào ngày 30/07/2014. 
 • Ngày 15/08/2014, Tổng công ty đã chính thức hoạt động Công ty Cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 với số vốn điều lệ 1.410.480.000.000 đồng.
 • Ngày 07/04/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP là công ty đại chúng.
 • Ngày 30/10/2015, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu số 104/2015/GCNCP-VSD với số lượng chứng khoán đăng ký là 141.480.000 cổ phiếu.
 • Ngày 20/10/2016, giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 12.500đ/CP.
Ngành nghề kinh doanh chính
 • Xây dựng, thi công xây lắp
 • Đầu tư bất động sản
Hình thức từ đầu những năm 80 của thế kỷ trước, trên cơ sở hợp nhất của những công ty xây dựng và nhà máy bê tông đã hoạt động từ trước đó, Hancorp đã liện tục tham gia xây dựng vào các công trình lớn, trọng điểm của đất nước và được đánh giá là một trong những doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực phi công xây lắp các công trình dân dụng công nghiệp, hạ tầng, kỹ thuật. Kể từ khi thành lập, Hancorp liên tục phát triển, mở rộng và đến thời điểm này vẫn giữ vững được vị trí của mình trên thị trường. Hancorp đã ghi dấu ấn tại nhiều công trình trọng điểm quốc gia như nhà làm việc văn phòng Quốc hội, Cung văn hóa hữu nghị Việt - Xô..Những công trình này đều không chỉ yêu cầu về tính kỹ thuật mà còn đòi hỏi tính thẩm mỹ cao và Hancorp luôn được chỉ định là tổng thầu cho những công trình như trên.
Quá trình hình thành và phát triển
 • Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Xây dựng được thành lập theo Quyết định số 324/BXD-TCCB ngày 11/12/1982 trên cơ sở hợp nhất 05 đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng về Tổng công ty gồm: Công ty Xây dựng số 1, Công ty Xây dựng số 3, Công ty Xây dựng số 11, Nhà máy Bê tông đúc sẵn Hà Nội, Xí nghiệp Một Bạch Đằng.
 • Ngày 20/11/1995, Tổng công ty được thành lập lại theo Quyết định số 990/BXD-TCLĐ của Bộ trưởng Bộ Xây dựng gồm: 17 đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, 01 đơn vị phụ thuộc hoạch toán nội bộ, 06 đơn vị sự nghiệp và 06 doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty.
 • Ngày 12/01/2007 theo Quyết định số 50/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Tổng công ty chuyển sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ- Công ty con.
 • Ngày 05/07/2007, Bộ trưởng Bộ Xây dựng có Quyết định số 976/QĐ-BXD về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, bao gồm: 05 đơn vị trực thuộc, 03 đơn vị sự nghiệp, 19 công ty con và 09 công ty con liên kết.
 • Ngày 30/06/2010 theo Quyết định số 152 HUD/HĐTV của Hội đồng thành viên Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam chuyển Công ty mẹ -Tổng công ty Xây dựng Hà Nội thành Công ty TNHH MTV bao gồm: 05 đơn vị trực thuộc, 03 đơn vị sự nghiệp, 06 công ty con và 27 công ty con liên kết, liên doanh.
 • Ngày 06/01/2014, Quyết định số 28/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Tổng công ty Xây dựng Hà Nội thành Công ty Cổ phần. Tổng công ty đã thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng vào ngày 10/03/2014 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP vào ngày 30/07/2014. 
 • Ngày 15/08/2014, Tổng công ty đã chính thức hoạt động Công ty Cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 với số vốn điều lệ 1.410.480.000.000 đồng.
 • Ngày 07/04/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP là công ty đại chúng.
 • Ngày 30/10/2015, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu số 104/2015/GCNCP-VSD với số lượng chứng khoán đăng ký là 141.480.000 cổ phiếu.
 • Ngày 20/10/2016, giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 12.500đ/CP.
Ngành nghề kinh doanh chính
 • Xây dựng, thi công xây lắp
 • Đầu tư bất động sản
 • Trụ sở: Số 57 Quang Trung - P.Nguyễn Du - Q.Hai Bà Trưng - Tp.Hà Nội
 • Điện thoại: (84.24) 3943 9063
 • Email: infor@hancorp.com.vn
 • Website: http://www.hancorp.vn/
 • Tổng nhân sự: 202
 • Mã số kinh doanh: 0100106338
 • Đại diện pháp luật: Đậu Văn Diện
 • Đại diện công bố thông tin: Dương Ngọc Quang
 • Niêm yết lần đầu: 20/10/2016
 • KLCP Niêm yết: 141,048,000
 • KLCP Lưu hành: 141,048,000

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
HAN đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
 • Công ty Cổ phần Trung Đô(TDF) 4,533,048 15.11 21/12/2023
 • CTCP Xây dựng số 1 Hà Nội(HC1) 4,028,865 50.36 06/09/2023
 • Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng(MCT) 675,000 27 22/11/2016
HAN đang sở hữu
 • Công ty Cổ phần Trung Đô(TDF) Số cổ phiếu: 4,533,048 Tỉ lệ sở hữu 15.11
 • CTCP Xây dựng số 1 Hà Nội(HC1) Số cổ phiếu: 4,028,865 Tỉ lệ sở hữu 50.36
 • Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng(MCT) Số cổ phiếu: 675,000 Tỉ lệ sở hữu 27
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(6)
 • CTCP Thiết bị và Vật liệu Xây dựng Hancorp 40 32
  80
 • CTCP Đầu tư và thương mại Hancorp1 500 255
  51
 • CTCP Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội(HICC1) 35 82.1
  50.36
 • Công ty TNHH MTV HANTECH 10 10
  100
 • Công ty TNHH MTV Hancorp 3 20 20
  100
 • CTCP Đầu tư Phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ 43.91 21.99
  50.09
 • Công ty liên kết(16)
 • Công ty Liên doanh Quốc tế Hồ Tây 359.24 89.81
  25
 • CTCP Cơ khí và Xây dựng 9.5 2.85
  29.95
 • CTCP Xây dựng Hancorp 2 128.5 59.2
  46.07
 • CTCP Kinh doanh Vật tư và Xây dựng 40.24 10.86
  27
 • Công ty cổ phần Hanviland 40 8
  20
 • CTCP Tư vấn-Thiết kế-Xây dựng-Kinh doanh Nhà 6.23 2.24
  36
 • Công ty cổ phần Hancorp 300 83.19
  27.73
 • Công ty CP Xi Măng Mỹ Đức 340 149.6
  44
 • CTCP Lắp máy Điện nước và Xây dựng 139.19 41.76
  30
 • CTCP Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmak 70.45 19.02
  27
 • CTCP Đầu tư và Xây dựng số 34 263 78.9
  30
 • CTCP Thi công Cơ giới và Xây lắp 60.57 17.28
  28.53
 • Công ty TNHH Liên doanh Xây dựng VIC 115 23.68
  20.59
 • CTCP Trung Đô 257 51.79
  20.15
 • CTCP Công nghệ Xây dựng Hancorp 5 14 3.5
  25
 • Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2(VC2) 472 18.7
  3.96
 • Công ty con(6)
 • CTCP Thiết bị và Vật liệu Xây dựng Hancorp Vốn điều lệ: 40 Vốn góp: 32 Tỉ lệ sở hữu: 80
 • CTCP Đầu tư và thương mại Hancorp1 Vốn điều lệ: 500 Vốn góp: 255 Tỉ lệ sở hữu: 51
 • CTCP Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội(HICC1) Vốn điều lệ: 35 Vốn góp: 82.1 Tỉ lệ sở hữu: 50.36
 • Công ty TNHH MTV HANTECH Vốn điều lệ: 10 Vốn góp: 10 Tỉ lệ sở hữu: 100
 • Công ty TNHH MTV Hancorp 3 Vốn điều lệ: 20 Vốn góp: 20 Tỉ lệ sở hữu: 100
 • CTCP Đầu tư Phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ Vốn điều lệ: 43.91 Vốn góp: 21.99 Tỉ lệ sở hữu: 50.09
 • Công ty liên kết(16)
 • Công ty Liên doanh Quốc tế Hồ Tây Vốn điều lệ: 359.24 Vốn góp: 89.81 Tỉ lệ sở hữu: 25
 • CTCP Cơ khí và Xây dựng Vốn điều lệ: 9.5 Vốn góp: 2.85 Tỉ lệ sở hữu: 29.95
 • CTCP Xây dựng Hancorp 2 Vốn điều lệ: 128.5 Vốn góp: 59.2 Tỉ lệ sở hữu: 46.07
 • CTCP Kinh doanh Vật tư và Xây dựng Vốn điều lệ: 40.24 Vốn góp: 10.86 Tỉ lệ sở hữu: 27
 • Công ty cổ phần Hanviland Vốn điều lệ: 40 Vốn góp: 8 Tỉ lệ sở hữu: 20
 • CTCP Tư vấn-Thiết kế-Xây dựng-Kinh doanh Nhà Vốn điều lệ: 6.23 Vốn góp: 2.24 Tỉ lệ sở hữu: 36
 • Công ty cổ phần Hancorp Vốn điều lệ: 300 Vốn góp: 83.19 Tỉ lệ sở hữu: 27.73
 • Công ty CP Xi Măng Mỹ Đức Vốn điều lệ: 340 Vốn góp: 149.6 Tỉ lệ sở hữu: 44
 • CTCP Lắp máy Điện nước và Xây dựng Vốn điều lệ: 139.19 Vốn góp: 41.76 Tỉ lệ sở hữu: 30
 • CTCP Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmak Vốn điều lệ: 70.45 Vốn góp: 19.02 Tỉ lệ sở hữu: 27
 • CTCP Đầu tư và Xây dựng số 34 Vốn điều lệ: 263 Vốn góp: 78.9 Tỉ lệ sở hữu: 30
 • CTCP Thi công Cơ giới và Xây lắp Vốn điều lệ: 60.57 Vốn góp: 17.28 Tỉ lệ sở hữu: 28.53
 • Công ty TNHH Liên doanh Xây dựng VIC Vốn điều lệ: 115 Vốn góp: 23.68 Tỉ lệ sở hữu: 20.59
 • CTCP Trung Đô Vốn điều lệ: 257 Vốn góp: 51.79 Tỉ lệ sở hữu: 20.15
 • CTCP Công nghệ Xây dựng Hancorp 5 Vốn điều lệ: 14 Vốn góp: 3.5 Tỉ lệ sở hữu: 25
 • Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2(VC2) Vốn điều lệ: 472 Vốn góp: 18.7 Tỉ lệ sở hữu: 3.96
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS