Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM - HNX)

47 0 (0%) Cập nhật: 16:00 12/04/2024
Sàn: HNX
 • Mở cửa/Tham chiếu47 / 47
 • Sàn - Trần42.3 - 51.7
 • Thấp - Cao 1D47 - 47
 • Thấp - Cao 52T36 - 59
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0.22%
 • Nhóm ngành Nguyên vật liệu
 • Vốn hóa560.27 Tỷ
 • CP Lưu hành11,920,720
 • P/E10.27
 • EPS4,577.34
 • P/B3.06
 • PS3.19
 • BVPS15.36
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 4/2023 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng

Lịch sử hình thành:

 • Xí nghiệp Cơ khí Hà Giang, tiền thân của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang được thành lập vào năm 1995 và sau đó hợp nhất với Công ty công ty Khai thác và Chế biến Khoáng sản Hà Giang thành Công ty Cơ khí và Khai thác Khoáng sản Hà Giang trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang
 • Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số: 1003000027 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang cấp ngày 28/02/2006, vốn điều lệ là 10.000.000.000 đồng và đăng ký thay đổi lần thứ 01 ngày 13/7/2009, mã số doanh nghiệp: 5100101762; đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày 20/12/2011, vốn điều lệ là 63.000.000.000đồng.
 • Đến năm 2005, thực hiện chủ trương của Đảng - Nhà nước chuyển đổi mô hình sản xuất từ Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần. Công ty Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang được cổ phần hóa theo Quyết định số 2050/QĐ -UBND của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Hà Giang. Khi cổ phần hoá, vốn chủ sở hữu này được chia thành 1.000.000 cổ phần với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.
 • Ngày 13 tháng 7 năm 2009, Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng theo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần 01 số 5100.101.762 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Giang cấp.
 • Ngày 10 tháng 9 năm 2009, Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần 02 số 5100.101.762 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Giang cấp.
 • Năm 2012, Thành lập Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.
 • Năm 2013, Công ty phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, nâng vốn điều lệ lên 126.000.000.000 đồng.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Tổ chức thăm dò, khai thác và chế biến các loại khoáng sản
 • Sản xuất, gia công các mặt hàng cơ khí, xây dựng và lắp đặt các công trình điện vừa và nhỏ có cấp điện áp đến 35KV
 • Tổ chức các dịch vụ kinh doanh xuất nhập khẩu
 • Xây dựng và lắp đặt các công trình công nghiệp, giao thông và xây dựng
 • Hợp tác liên doanh liên kết với các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ của công ty
 • Các ngành nghề khác theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty
CTCP Khoảng sản Hà Giang hiện nay là đơn vị duy nhất tại Việt Nam có thể khai thác và sản xuất sản phầm Antimon ở quy mô Công nghiệp. Chất lượng của sản phẩm đạt tới 99,95% đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản và thị trường Châu Âu.

Lịch sử hình thành:

 • Xí nghiệp Cơ khí Hà Giang, tiền thân của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang được thành lập vào năm 1995 và sau đó hợp nhất với Công ty công ty Khai thác và Chế biến Khoáng sản Hà Giang thành Công ty Cơ khí và Khai thác Khoáng sản Hà Giang trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang
 • Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số: 1003000027 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang cấp ngày 28/02/2006, vốn điều lệ là 10.000.000.000 đồng và đăng ký thay đổi lần thứ 01 ngày 13/7/2009, mã số doanh nghiệp: 5100101762; đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày 20/12/2011, vốn điều lệ là 63.000.000.000đồng.
 • Đến năm 2005, thực hiện chủ trương của Đảng - Nhà nước chuyển đổi mô hình sản xuất từ Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần. Công ty Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang được cổ phần hóa theo Quyết định số 2050/QĐ -UBND của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Hà Giang. Khi cổ phần hoá, vốn chủ sở hữu này được chia thành 1.000.000 cổ phần với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.
 • Ngày 13 tháng 7 năm 2009, Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng theo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần 01 số 5100.101.762 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Giang cấp.
 • Ngày 10 tháng 9 năm 2009, Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần 02 số 5100.101.762 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Giang cấp.
 • Năm 2012, Thành lập Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.
 • Năm 2013, Công ty phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, nâng vốn điều lệ lên 126.000.000.000 đồng.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Tổ chức thăm dò, khai thác và chế biến các loại khoáng sản
 • Sản xuất, gia công các mặt hàng cơ khí, xây dựng và lắp đặt các công trình điện vừa và nhỏ có cấp điện áp đến 35KV
 • Tổ chức các dịch vụ kinh doanh xuất nhập khẩu
 • Xây dựng và lắp đặt các công trình công nghiệp, giao thông và xây dựng
 • Hợp tác liên doanh liên kết với các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ của công ty
 • Các ngành nghề khác theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty
 • Trụ sở: Số 390 Nguyễn Trãi - P.Nguyễn Trãi - Tp.Hà Giang - T.Hà Giang
 • Điện thoại: (84.219) 386 6708
 • Email: khoangsanhg@vnn.vn
 • Website: https://www.hgm.vn
 • Tổng nhân sự: 149
 • Mã số kinh doanh: 5100101762
 • Đại diện pháp luật: Đỗ Khắc Hùng
 • Đại diện công bố thông tin: Đỗ Khắc Hùng
 • Niêm yết lần đầu: 21/12/2009
 • KLCP Niêm yết: 12,600,000
 • KLCP Lưu hành: 11,920,720

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
HGM đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
 • Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng(CBI) 4,166,988 9.69 31/12/2022
 • CTCP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương(KHD) 1,164,919 35.7 15/12/2023
HGM đang sở hữu
 • Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng(CBI) Số cổ phiếu: 4,166,988 Tỉ lệ sở hữu 9.69
 • CTCP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương(KHD) Số cổ phiếu: 1,164,919 Tỉ lệ sở hữu 35.7
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS