Công ty Cổ phần khoáng Sản và Luyện Kim Cao Bằng (KCB - UPCoM)

8.1 0 (0%) Cập nhật: 16:00 19/04/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu8.3 / 8.1
 • Sàn - Trần6.89 - 9.31
 • Thấp - Cao 1D8 - 8.4
 • Thấp - Cao 52T5 - 10
 • KLGD8,600
 • GTGD0.07
 • NN Mua/Bán (KL)1,000 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0.01 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu4.89%
 • Nhóm ngành Nguyên vật liệu
 • Vốn hóa64.8 Tỷ
 • CP Lưu hành8,000,000
 • P/E11.5
 • EPS704.11
 • P/B0.7
 • PS0.81
 • BVPS11.57
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 4/2016 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển
 • Tiền thân là Mỏ Thiếc Tĩnh Túc Cao Bằng. Từ những năm 1950 Mỏ Thiếc Tĩnh Túc Cao Bằng đã được khai thác thủ công. Năm 1955 được sự giúp đỡ của Liên Xô khảo sát thiết kế và xây dựng ngày 25/10/1955. Ngày 06/10/1956 cắt băng khánh thành ra đời đứa con đầu lòng của nền khai khoáng Luyện kim mầu Việt Nam. 
 • Năm 1993 Mỏ Thiếc Tĩnh Túc Cao Bằng đổi tên thành Công ty Kim loại mầu Cao Bằng.
 • Năm 1994 - 1995 Công ty mở rộng sản xuất, thành lập Xí nghiệp Liên doanh khai thác - chế biến quặng sắt Nà Lũng Cao Bằng. 
 • Tháng 9/1997 Bộ Công thương có quyết định đổi tên Xí nghiệp Liên doanh khai thác - chế biến quặng sắt Nà Lũng Cao Bằng thành Công ty sắt Cao Bằng, và đổi tên Công ty Kim loại mầu Cao Bằng thành Công ty Khoáng sản I. 
 • Tháng 8/2003 Công ty Khoáng sản I sát nhập vào Công ty sắt Cao Bằng và đổi tên thành Công ty Khoáng sản và Luyện Kim Cao Bằng.
 • Tháng 7/2006 theo lộ trình của Chính phủ Bộ Công nghiệp đã ký quyết định cổ phần hoá thành CTCP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.
 • Tháng 01/07/2006: CTCP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức CTCP với vốn điều lệ là 42 tỷ đồng
 • Ngày 16/12/2010: Công ty được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu với tổng số cổ phần là 8,000,000 CP
 • Năm 2012: Công ty được được Ủy ban chứng khoán Nhà nước đưa vào danh sách công ty đại chúng
 • Ngày 16/11/2015: Cổ phiếu công ty được chấp thuận đăng ký giao dịch lần đầu trên UPCoM với mã chứng khoán là KCB
 • Ngày 01/12/2015: Ngày giao dịch đầu tiên của KCB trên UPCoM với giá đóng cửa cuối phiên là 9.400 đồng/CP
Ngành nghề kinh doanh chính
 • Khảo sát, thăm  dò các loại Khoáng sản
 • Khai thác, tuyển luyện, gia công, chế biến, XNK khoáng sản.
 • Kinh doanh vật tư, thiết bị ngành khai thác và chế biến khoáng sản
 • Sản xuất thủy điện, xây lắp đường dây và trạm trung thế, hạ thế
 • Trồng, chế biến tiêu thụ chè đắng, chè dây, một số sản phẩm đặc sản khác
 • ...
Với bề dày lịch sử 60 năm hình thành và phát triển, Công ty là một công ty hoạt động lâu năm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và luyện kim. So với doanh nghiệp đang đăng ký giao dịch hoặc niêm yết trên sàn, Công ty có quy mô ở mức trung bình. Công ty phấn đấu duy trì ổn định, tạo công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên Công ty, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của địa phương, giữa vững an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường, giảm thiểu sự ảnh hưởng của khai thác tài nguyên thiên nhiên tới môi trường và cộng đồng tại nơi khai thác.
Quá trình hình thành và phát triển
 • Tiền thân là Mỏ Thiếc Tĩnh Túc Cao Bằng. Từ những năm 1950 Mỏ Thiếc Tĩnh Túc Cao Bằng đã được khai thác thủ công. Năm 1955 được sự giúp đỡ của Liên Xô khảo sát thiết kế và xây dựng ngày 25/10/1955. Ngày 06/10/1956 cắt băng khánh thành ra đời đứa con đầu lòng của nền khai khoáng Luyện kim mầu Việt Nam. 
 • Năm 1993 Mỏ Thiếc Tĩnh Túc Cao Bằng đổi tên thành Công ty Kim loại mầu Cao Bằng.
 • Năm 1994 - 1995 Công ty mở rộng sản xuất, thành lập Xí nghiệp Liên doanh khai thác - chế biến quặng sắt Nà Lũng Cao Bằng. 
 • Tháng 9/1997 Bộ Công thương có quyết định đổi tên Xí nghiệp Liên doanh khai thác - chế biến quặng sắt Nà Lũng Cao Bằng thành Công ty sắt Cao Bằng, và đổi tên Công ty Kim loại mầu Cao Bằng thành Công ty Khoáng sản I. 
 • Tháng 8/2003 Công ty Khoáng sản I sát nhập vào Công ty sắt Cao Bằng và đổi tên thành Công ty Khoáng sản và Luyện Kim Cao Bằng.
 • Tháng 7/2006 theo lộ trình của Chính phủ Bộ Công nghiệp đã ký quyết định cổ phần hoá thành CTCP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.
 • Tháng 01/07/2006: CTCP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức CTCP với vốn điều lệ là 42 tỷ đồng
 • Ngày 16/12/2010: Công ty được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu với tổng số cổ phần là 8,000,000 CP
 • Năm 2012: Công ty được được Ủy ban chứng khoán Nhà nước đưa vào danh sách công ty đại chúng
 • Ngày 16/11/2015: Cổ phiếu công ty được chấp thuận đăng ký giao dịch lần đầu trên UPCoM với mã chứng khoán là KCB
 • Ngày 01/12/2015: Ngày giao dịch đầu tiên của KCB trên UPCoM với giá đóng cửa cuối phiên là 9.400 đồng/CP
Ngành nghề kinh doanh chính
 • Khảo sát, thăm  dò các loại Khoáng sản
 • Khai thác, tuyển luyện, gia công, chế biến, XNK khoáng sản.
 • Kinh doanh vật tư, thiết bị ngành khai thác và chế biến khoáng sản
 • Sản xuất thủy điện, xây lắp đường dây và trạm trung thế, hạ thế
 • Trồng, chế biến tiêu thụ chè đắng, chè dây, một số sản phẩm đặc sản khác
 • ...
 • Trụ sở: Số 52 phố Kim Đồng - P.Hợp Giang - TP.Cao Bằng - T.Cao Bằng
 • Điện thoại: (84.206) 350 5505
 • Email: kslkcaobang@yahoo.com.vn
 • Website: http://cmamc.com.vn
 • Tổng nhân sự: 175
 • Mã số kinh doanh: 4800129232
 • Đại diện pháp luật: Trần Văn Chưởng
 • Đại diện công bố thông tin: Trần Văn Chưởng
 • Niêm yết lần đầu: 01/12/2015
 • KLCP Niêm yết: 8,000,000
 • KLCP Lưu hành: 8,000,000

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
KCB đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
KCB đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS