Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh (MBN - UPCoM)

7.9 0 (0%) Cập nhật: 16:00 19/04/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu7.9 / 7.9
 • Sàn - Trần6.72 - 9.08
 • Thấp - Cao 1D7.9 - 7.9
 • Thấp - Cao 52T0 - 7.9
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Ngày 31/07/1993 Chủ tịch UBND tinh Hà Bắc ra Quyết dịnh số 719/UB về việc thành lập Công ty Quản lý đô thị Bắc Ninh - trực thuộc UBND thị xã Bắc Ninh.
 • Ngày 11/03/1998, UBND tỉnh Bắc Ninh ra Quyết dịnh số 16/UB về việc đổi tên Công ty Quản lý đô thị Bắc Ninh thành Công ty Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh; chuyển Công ty từ hoạt động sự nghiệp thành doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích.
 • Ngày 24/11/2006 ƯBND tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định số 1530/QĐ - UBND về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh thành Công ty TNHH một thành viên.
 • Ngày 02/08/2016, UBND tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định số 932/QĐ-UBND về việc phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh.
 • Ngày 05/10/2016, Công ty TNHH MTV Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh đã tổ chức thành công phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng tại Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương với tổng số cổ phiếu chào bán: 34.846 cổ phiếu, giá khỏi điểm: 10.000 đồng/cổ phiếu. Giá đấu thành công bình quân: 13.000 đồng/cổ phiếu.
 • Kể từ ngày 03/07/2017, Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bẳc Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2300181671 thay đổi lần thứ 2, chính thức hoạt động dưới mô hình công ty cồ phàn với vốn điều lệ đăng ký là. 57.500.000.000 đồng.
 • Ngày 6/12/2017, ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có Công văn về việc đăng ký công ty đại chúng của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Bắc Ninh
 • Ngày 28/12/2017, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 237/2017/DC.NCP-VSD ngày 28/12/2017 với số lượng chứng khoán đăng ký là 5.750.000 cổ phiếu.
Ngành nghề kinh doanh chính:
 • Thu gom, xử lý và tiêu rác thải độc hại và không độc hại;
 • Thoát nước và xử lý nước thải;
 • Trồng hoa và các loại cây cảnh;
 • Xây dựng nhà cửa và công trình công ích;
 • Dịch vụ tang lễ, hôn lễ và các dịch vụ đô thị khác
Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ từ khi thành lập đến nay Công ty luôn củng cố, đổi mới và đã dần lớn mạnh phát triển về mọi mặt. Công ty với một đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có trình độ và kinh nghiệm lâu năm đã tạo dựng vững chắc thương hiệu uy tín trong ngành. Ban lãnh đạo Công ty là một tập thể đoàn kết, thống nhất trong việc hoạch định, tạo được niềm tin với cán bộ công nhân viên toàn Công ty với những quyết sách đúng hướng và kịp thời, nắm bắt dược thời cơ của thị trường trong ngành, tránh được tối đa rủi ro gặp phải.
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Ngày 31/07/1993 Chủ tịch UBND tinh Hà Bắc ra Quyết dịnh số 719/UB về việc thành lập Công ty Quản lý đô thị Bắc Ninh - trực thuộc UBND thị xã Bắc Ninh.
 • Ngày 11/03/1998, UBND tỉnh Bắc Ninh ra Quyết dịnh số 16/UB về việc đổi tên Công ty Quản lý đô thị Bắc Ninh thành Công ty Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh; chuyển Công ty từ hoạt động sự nghiệp thành doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích.
 • Ngày 24/11/2006 ƯBND tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định số 1530/QĐ - UBND về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh thành Công ty TNHH một thành viên.
 • Ngày 02/08/2016, UBND tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định số 932/QĐ-UBND về việc phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh.
 • Ngày 05/10/2016, Công ty TNHH MTV Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh đã tổ chức thành công phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng tại Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương với tổng số cổ phiếu chào bán: 34.846 cổ phiếu, giá khỏi điểm: 10.000 đồng/cổ phiếu. Giá đấu thành công bình quân: 13.000 đồng/cổ phiếu.
 • Kể từ ngày 03/07/2017, Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bẳc Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2300181671 thay đổi lần thứ 2, chính thức hoạt động dưới mô hình công ty cồ phàn với vốn điều lệ đăng ký là. 57.500.000.000 đồng.
 • Ngày 6/12/2017, ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có Công văn về việc đăng ký công ty đại chúng của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Bắc Ninh
 • Ngày 28/12/2017, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 237/2017/DC.NCP-VSD ngày 28/12/2017 với số lượng chứng khoán đăng ký là 5.750.000 cổ phiếu.
Ngành nghề kinh doanh chính:
 • Thu gom, xử lý và tiêu rác thải độc hại và không độc hại;
 • Thoát nước và xử lý nước thải;
 • Trồng hoa và các loại cây cảnh;
 • Xây dựng nhà cửa và công trình công ích;
 • Dịch vụ tang lễ, hôn lễ và các dịch vụ đô thị khác
 • Trụ sở: Số 4 - Đường Nguyễn Đăng Đạo - P. Tiền An - Tp. Bắc Ninh - T. Bắc Ninh
 • Điện thoại: (84.222) 382 1691
 • Email: moitruongdothibacninh@gmail.com
 • Website: https://moitruongdothibacninh.com.vn
 • Tổng nhân sự: 700
 • Mã số kinh doanh: 2300181671
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Công
 • Đại diện công bố thông tin: Nguyễn Trường Giang
 • Niêm yết lần đầu: 03/10/2018
 • KLCP Niêm yết: 5,750,000
 • KLCP Lưu hành: 5,750,000

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
MBN đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
MBN đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS