Nguyễn Đình Thu


Nguyễn Đình Thu
 • Họ tên : Nguyễn Đình Thu
 • Năm sinh : 05/04/1965
 • Nơi sinh : Hữu Ái - Giang Sơn - Gia Bình - Bắc Ninh
 • Cư trú : Số 76 Kim Đồng - Ninh Xá - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
 • Số CMND : 121.056.748
 • Trình độ : Cử nhân Kinh tế
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.05 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 5.92 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kinh tế
Quá trình làm việc:
 • - Từ 6/2017 đến nay: Phó giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh; Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh
 • - Từ 8/2015 đến 5/2017: Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh.
 • - Từ 12/2006 đến 7/2014 Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ Thuật (nay là phòng Kế hoạch - Tài vụ Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh. - Từ 6/2010 đến 5/2017 Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh).
 • - Từ 6/2005 đến 11/2006: Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ Thuật (nay là phòng Kế hoạch - Tài vụ Công ty Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh
 • - Từ 6/2000 đến 2004 chuyên viên phòng Kế hoạch - Kỹ Thuật Công ty Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh.
 • - Từ 8/1990 đến 5/2000: Cán bộ Tổng hợp Xí nghiệp sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Thanh Tâm thị xã Bắc Giang
 • Từ 5/1988 đến 7/1990: Tập sự công tác kế hoạch Nhà máy Phân đạm Hà Bắc.
 • Từ tháng 06 năm 2017 đến ngày 01 tháng 02 năm 2021 : Phó Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Bắc Ninh

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 MBN 6,000 0.1 15/12/2017 0.05
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   MBN
   6,000
   0.1%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 15/12/2017
   0.05

Cổ phiếu đại diện sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 MBN 743,030 12.92% 09/2018 5.87
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   MBN
   743,030
   12.92%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 09/2018
   5.87