Phạm Nhật Quang


Phạm Nhật Quang
 • Họ tên : Phạm Nhật Quang
 • Năm sinh : 19/06/1978
 • Nơi sinh : Lục Ngạn - Bắc Giang
 • Cư trú : Số 45 Lê Quý Đôn- Suối Hoa - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
 • Số CMND : 125103176
 • Trình độ : - Thạc sỹ Kỹ thuật ô tô- Cử nhân Kinh tế
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.01 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.01 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kinh tế
 • Thạc sỹ Kỹ thuật ô tô
Quá trình làm việc:
 • - Từ 6/2017 đến nay: Phó giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh
 • - Từ 8/2015 đến 5/2017: Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Bấc Ninh
 • - Từ 3/2012 đến 7/201-5: Phó giám dốc Trung tâm Đãng kiểm Bắc Ninh.
 • - Từ 2012 đến 2/2015: Trưởng Ban Đăng kiểm Trung tâm Đăng kiểm Bắc Ninh.
 • - Từ 2010 đến 2012: Phó ban Đăng kiểm Trung tâm Đăng kiểm Bắc Ninh.
 • - Từ 4/2004 đến 2009: Phó phòng HCTH nghiệp vụ Trung tâm Đăng kiểm Bắc Ninh.
 • Từ 10/2000 đến 3/2004: Cán bộ nghiệp vụ Trung tâm Đăng kiểm Bắc Ninh.

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 MBN 1,500 0.03 15/12/2018 0.01
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   MBN
   1,500
   0.03%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 15/12/2018
   0.01