Công ty Cổ phần khoáng Sản Mangan (MMC - KHÁC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: KHÁC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Nguyên vật liệu
 • Vốn hóaN/A
 • CP Lưu hành0
 • P/ENaN
 • EPSNaN
 • P/BNaN
 • PSN/A
 • BVPSNaN
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng

Lịch sử thành lập:

 • Công ty Cổ phần Mangan có tiền thân là xí nghiệp Mangan được thành lập theo Quyết định số 52/QĐ-CT ngày 09/02/2001 của Giám đốc Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (nay là Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh - tên giao dịch: MITRACO Hà Tĩnh).
 • Năm 2003 xí nghiệp Mangan được chuyển thành Công ty Mangan, trực thuộc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, theo Quyết định số 61/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 • Đến năm 2005, thực hiện chủ trương của Đảng- Nhà nước chuyển đổi mô hình sản xuất từ Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần.
Quá trình cổ phần hoá được tiến hành như sau:
 • Trên cơ sở Báo cáo tài chính của Công ty Mangan, HĐQT Công ty Mangan xác định Điều lệ của Công ty Mangan là 8.000.000.000 (Tám tỷ đồng chẵn). Khi cổ phần hoá, vốn Điều lệ này được chia thành 800.000 cổ phần với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng. Vốn điều lệ này được ghi nhận trong giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu ngày 28/03/2006 của Công ty Cổ phần Mangan.
 • Về hình thức phát hành lần đầu khi thực hiện cổ phần hóa: việc phát hành cổ phần lần đầu khi thực hiện cổ phần hóa do Công ty cổ phần Mangan tự thực hiện với sự tư vấn của Công ty Tài chính Dầu khí (PVFC) thực hiện đấu giá bán cổ phiếu lần đầu ra bên ngoài. Giá phát hành lần đầu là 10.100 đồng/01 cổ phần. Quá trình đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài được hoàn tất vào ngày 09/01/2006 và Công ty được chuyển sang hoạt động chính thức theo hình thức công ty Cổ phần.
 • Sau khi chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh vẫn nắm phần vốn với tỷ trọng ưu thế trong Công ty (68,75%) và đóng góp rất nhiều vào sự phát triển của Công ty trong những năm vừa qua.
 • Ngày 05 tháng 11 năm 2007, tại cuộc họp bất thường niên lần thứ nhất năm 2007, Đại hội đồng cổ đông thống nhất tăng vốn thêm 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ). Điều lệ của Công ty 12.000.000.000 đồng (mười hai tỷ đồng) và đổi tên thành Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan. Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh quyết định giảm số lượng cổ phần chi phối từ 68,75% xuống còn 51%.
 • Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 03/11/2009 đã thống nhất phát hành tăng vốn điều lệ từ 12 tỷ đồng lên 31,6 tỷ đồng.
 • Ngày 22 tháng 7 năm 2008 cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản Mangan chính thức được Niêm yết trên Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội, nay là Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 28 tháng 7 năm 2008 cổ phiếu Công ty chính thức giao dịch, mã chứng khoán MMC.
 • Do Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ 03 năm liên tiếp, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội có Quyết định số 176/QĐ-SGDHN ngày 15/04/2015 về việc hủy niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản Mangan kể từ ngày 08/5/2014; Công ty đã lập thủ tục hồ sơ chuyển đăng ký sang giao dịch UpCoM kể từ ngày 25/9/2014.

Lĩnh vực kinh doanh:

 • Sản phẩm chính của Công ty là các loại quặng Mangan có hàm lượng Mangan từ 20% Mangan trở lên.
 • Sản phẩm quặng Mangan được dùng nhiều làm nguyên liệu đầu vào luyện Feromagan, một hợp chất quan trọng dùng trong các ngành công nghiệp luyện thép. Ngoài ra, Mangan cũng được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác như công nghiệp nhuộm, sản xuất sơn v.v.
 • Kinh doanh mua, bán, chế biến sâu các loại sản phẩn từ quặng Mangan và sản phẩm đi kèm quặng Mangan, quặng Dôlômit, quặng sắt và phụ gia cho luyện thép.
 • Sửa chữa, bảo dưỡng, trung tu, đại tu các loại phương tiện vận tải đường bộ
Công ty cổ phần Khoáng sản Mangan là một trong những đơn vị đầu tiên trong cả nước thực hiện khai thác quặng Mangan. Phần lớn các công ty khai thác quặng Mangan đều có quy mô nhỏ, nhiều công ty còn thực hiện khai thác manh mún. Công ty là một trong số ít các công ty có quy mô sản xuất lớn, dây truyến sản xuất đồng bộ, hiện đại, hệ thống sản suất và quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2000, ISO 14001-2004 (chung cho cả Mitraco Hà Tĩnh trong đó có quy trình sản xuất và quy trình quản lý chất lượng Mangan). Công ty có định hướng đầu tư phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, thể hiện qua việc tiếp tục thăm dò khai thác và xây dựng các dự án nâng cao hàm lượng Mangan.

Lịch sử thành lập:

 • Công ty Cổ phần Mangan có tiền thân là xí nghiệp Mangan được thành lập theo Quyết định số 52/QĐ-CT ngày 09/02/2001 của Giám đốc Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (nay là Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh - tên giao dịch: MITRACO Hà Tĩnh).
 • Năm 2003 xí nghiệp Mangan được chuyển thành Công ty Mangan, trực thuộc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, theo Quyết định số 61/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 • Đến năm 2005, thực hiện chủ trương của Đảng- Nhà nước chuyển đổi mô hình sản xuất từ Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần.
Quá trình cổ phần hoá được tiến hành như sau:
 • Trên cơ sở Báo cáo tài chính của Công ty Mangan, HĐQT Công ty Mangan xác định Điều lệ của Công ty Mangan là 8.000.000.000 (Tám tỷ đồng chẵn). Khi cổ phần hoá, vốn Điều lệ này được chia thành 800.000 cổ phần với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng. Vốn điều lệ này được ghi nhận trong giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu ngày 28/03/2006 của Công ty Cổ phần Mangan.
 • Về hình thức phát hành lần đầu khi thực hiện cổ phần hóa: việc phát hành cổ phần lần đầu khi thực hiện cổ phần hóa do Công ty cổ phần Mangan tự thực hiện với sự tư vấn của Công ty Tài chính Dầu khí (PVFC) thực hiện đấu giá bán cổ phiếu lần đầu ra bên ngoài. Giá phát hành lần đầu là 10.100 đồng/01 cổ phần. Quá trình đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài được hoàn tất vào ngày 09/01/2006 và Công ty được chuyển sang hoạt động chính thức theo hình thức công ty Cổ phần.
 • Sau khi chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh vẫn nắm phần vốn với tỷ trọng ưu thế trong Công ty (68,75%) và đóng góp rất nhiều vào sự phát triển của Công ty trong những năm vừa qua.
 • Ngày 05 tháng 11 năm 2007, tại cuộc họp bất thường niên lần thứ nhất năm 2007, Đại hội đồng cổ đông thống nhất tăng vốn thêm 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ). Điều lệ của Công ty 12.000.000.000 đồng (mười hai tỷ đồng) và đổi tên thành Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan. Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh quyết định giảm số lượng cổ phần chi phối từ 68,75% xuống còn 51%.
 • Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 03/11/2009 đã thống nhất phát hành tăng vốn điều lệ từ 12 tỷ đồng lên 31,6 tỷ đồng.
 • Ngày 22 tháng 7 năm 2008 cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản Mangan chính thức được Niêm yết trên Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội, nay là Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 28 tháng 7 năm 2008 cổ phiếu Công ty chính thức giao dịch, mã chứng khoán MMC.
 • Do Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ 03 năm liên tiếp, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội có Quyết định số 176/QĐ-SGDHN ngày 15/04/2015 về việc hủy niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản Mangan kể từ ngày 08/5/2014; Công ty đã lập thủ tục hồ sơ chuyển đăng ký sang giao dịch UpCoM kể từ ngày 25/9/2014.

Lĩnh vực kinh doanh:

 • Sản phẩm chính của Công ty là các loại quặng Mangan có hàm lượng Mangan từ 20% Mangan trở lên.
 • Sản phẩm quặng Mangan được dùng nhiều làm nguyên liệu đầu vào luyện Feromagan, một hợp chất quan trọng dùng trong các ngành công nghiệp luyện thép. Ngoài ra, Mangan cũng được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác như công nghiệp nhuộm, sản xuất sơn v.v.
 • Kinh doanh mua, bán, chế biến sâu các loại sản phẩn từ quặng Mangan và sản phẩm đi kèm quặng Mangan, quặng Dôlômit, quặng sắt và phụ gia cho luyện thép.
 • Sửa chữa, bảo dưỡng, trung tu, đại tu các loại phương tiện vận tải đường bộ
 • Trụ sở: X.Phú Lộc - H.Can Lộc - T.Hà Tĩnh
 • Điện thoại: (84.239) 221 3526
 • Email: khoangsanmangan@gmail.com
 • Website: https://mangan.vn
 • Tổng nhân sự: 7
 • Mã số kinh doanh: 3000376142
 • Đại diện pháp luật: Hoàng Đại Lợi
 • Đại diện công bố thông tin: Hoàng Thị Huyền
 • Niêm yết lần đầu: 25/09/2014
 • KLCP Niêm yết: 3,160,000
 • KLCP Lưu hành: N/A

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
MMC đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
MMC đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS