Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (NED - UPCoM)

7.3 0 (0%) Cập nhật: 16:00 17/04/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu7.1 / 7.3
 • Sàn - Trần6.21 - 8.39
 • Thấp - Cao 1D7.1 - 7.6
 • Thấp - Cao 52T4.4 - 9
 • KLGD44,800
 • GTGD0.33
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0.16%
 • Nhóm ngành Dịch vụ tiện ích
 • Vốn hóa295.65 Tỷ
 • CP Lưu hành40,500,000
 • P/E85.51
 • EPS85.37
 • P/B0.64
 • PS4.07
 • BVPS11.32
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 4/2023 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc sau đây gọi tắt là "Công ty" được thành lập vào ngày 16/06/2006, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh (GCNĐKKD) số 2403000107 với vốn điều lệ ban đầu là 170 tỷ đồng;
 • Tháng 10/2009 Nhà máy thủy điện Nậm Chiến 2 phát điện hòa vào lưới điện Quốc gia.
 • Tháng 04/2010 Nhà máy thủy điện Nậm Công phát điện hòa vào lưới điện Quốc gia.
 • Tháng 05/2010 Nhà máy thủy điện Nâm Sọi phát điện hòa vào lưới điện Quốc gia.
 • Ngày 02/08/2017, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 151/2017/GCNCP- VSD ngày 02/08/2017 với tổng số lượng cổ phiếu dăng ký là 36.254.754 cổ phiếu.
 • Trải qua 10 năm hoạt động, Công ly hiện nay đang vận hành và khai thác 03 nhà máy thủy điện là Nhà máy thủy điện Nậm Chiến 2 (công suất 32MW); Nhà máy thủy điện Nậm Công (công suất 10 MW) và Nhà máy thủy điện Nậm Sọi (công suất 10 MW).
Ngành nghề kinh doanh:
 • Sản xuất và kinh doanh điện năng;
 • Nhận thầu xây lắp các công trình dân dụng, xây dựng công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng khác;
 • Kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn;
 • Đầu tư xây dựng các công trình thủy điện;
 • Tư vấn, xây lắp các công trình điện;
 • Xây dựng kinh doanh nhà ở, văn phòng cho thuê;
 • Kinh doanh bất động sản, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng;
 • Dịch vụ cho thuê, sửa chữa, bảo dưỡng xe máy, thiết bị;
 • Kinh doanh thiết vị xây dựng.
Hiện nay, Công ty có 03 nhà máy Thủy điện đang vận hành khai thác là: Nhà máy thủy điện Nậm Chiến 2 với công suất lắp đặt 32MW, Nhà máy thủy điện Nậm Công với công suất lắp đặt là 10MW, Nhà máy thủy điện Nậm Sọi với công suất lắp đặt là 10MW, cung cấp sản lượng điện hàng năm khoảng 200 triệu KWh, đóng góp vào sự phát triển của ngành điện nói chùng. Do đặc thù của ngành điện, giữa các công ty sản xuất điện không có sự cạnh tranh về thị trường tiêu thụ.
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc sau đây gọi tắt là "Công ty" được thành lập vào ngày 16/06/2006, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh (GCNĐKKD) số 2403000107 với vốn điều lệ ban đầu là 170 tỷ đồng;
 • Tháng 10/2009 Nhà máy thủy điện Nậm Chiến 2 phát điện hòa vào lưới điện Quốc gia.
 • Tháng 04/2010 Nhà máy thủy điện Nậm Công phát điện hòa vào lưới điện Quốc gia.
 • Tháng 05/2010 Nhà máy thủy điện Nâm Sọi phát điện hòa vào lưới điện Quốc gia.
 • Ngày 02/08/2017, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 151/2017/GCNCP- VSD ngày 02/08/2017 với tổng số lượng cổ phiếu dăng ký là 36.254.754 cổ phiếu.
 • Trải qua 10 năm hoạt động, Công ly hiện nay đang vận hành và khai thác 03 nhà máy thủy điện là Nhà máy thủy điện Nậm Chiến 2 (công suất 32MW); Nhà máy thủy điện Nậm Công (công suất 10 MW) và Nhà máy thủy điện Nậm Sọi (công suất 10 MW).
Ngành nghề kinh doanh:
 • Sản xuất và kinh doanh điện năng;
 • Nhận thầu xây lắp các công trình dân dụng, xây dựng công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng khác;
 • Kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn;
 • Đầu tư xây dựng các công trình thủy điện;
 • Tư vấn, xây lắp các công trình điện;
 • Xây dựng kinh doanh nhà ở, văn phòng cho thuê;
 • Kinh doanh bất động sản, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng;
 • Dịch vụ cho thuê, sửa chữa, bảo dưỡng xe máy, thiết bị;
 • Kinh doanh thiết vị xây dựng.
 • Trụ sở: Bản Pá Công - X. Huổi Một - H. Sông Mã - T. Sơn La
 • Điện thoại: (84.24) 6663 8585
 • Email: congtydientaybac@gmail.com
 • Website: https://ned.vn
 • Tổng nhân sự: 40
 • Mã số kinh doanh: 5500271984
 • Đại diện pháp luật: Dương Văn Quyền
 • Đại diện công bố thông tin: Bùi Quang Chung
 • Niêm yết lần đầu: 18/08/2017
 • KLCP Niêm yết: 40,500,000
 • KLCP Lưu hành: 40,500,000

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
NED đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
NED đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(1)
 • Công ty TNHH MTV XL & KTVLXD Tây Bắc 6.75 6.75
  100
 • Công ty liên kết(1)
 • CTCP Xây dựng và sửa chữa Nhà máy Thủy điện Tây Bắc 12 3.27
  27.21
 • Công ty con(1)
 • Công ty TNHH MTV XL & KTVLXD Tây Bắc Vốn điều lệ: 6.75 Vốn góp: 6.75 Tỉ lệ sở hữu: 100
 • Công ty liên kết(1)
 • CTCP Xây dựng và sửa chữa Nhà máy Thủy điện Tây Bắc Vốn điều lệ: 12 Vốn góp: 3.27 Tỉ lệ sở hữu: 27.21
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS