Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - Công ty Cổ phần (PRT - UPCoM)

11.7 0.1 (0.85%) Cập nhật: 13:56 15/04/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu11.7 / 11.8
 • Sàn - Trần10.05 - 13.55
 • Thấp - Cao 1D11.7 - 11.7
 • Thấp - Cao 52T0 - 17.9
 • KLGD1,301
 • GTGD0.02
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Hàng hóa chủ chốt
 • Vốn hóa3,510 Tỷ
 • CP Lưu hành300,000,000
 • P/E28.64
 • EPS408.48
 • P/B1.02
 • PS3.03
 • BVPS11.42
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 4/2023 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương, tiền thân là Xí nghiệp sản xuất hàng cao su 3-2 Sông Bé, được thành lập theo Quyết định số 06/QĐ-TU ngày 20/10/1982 của Tỉnh ủy Sông Bé. Xí nghiệp ra đời theo chủ trương của Đảng nhằm đóng góp cho ngân sách Đảng bộ địa phương. Dựa vào thế mạnh về tài nguyên của tỉnh là cao su và bột đất cao lanh - nguyên liệu chính để sản xuất dép xốp cao su đi biển, Xí nghiệp đã chọn làm sản phẩm chủ lực để xuất khẩu sang thị trường Liên Xô và các nước XHCN.
 • Bên cạnh dây chuyền sản xuất dép xốp, năm 1983 Xí nghiệp đã sớm xây dựng xưởng nước đá cây, tiêu thụ sản phẩm hàng ngày nhằm đảm bảo lượng tiền mặt giải quyết nhu cầu sản xuất và đời sống của công nhân viên đều hầu hết ăn ở tập trung tại Xí nghiệp. Xí nghiệp còn mở rộng ra các xưởng phụ trợ như xưởng cưa, xưởng đóng gói bao bì, xưởng cơ khí, xưởng quai dép để chủ động sản xuất, tăng nhanh sản lượng xuất khẩu và sử dụng ngoại tệ mạnh có được (đồng Rúp) đổi hàng đối lưu gồm những mặt hàng chiến lược để cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng thiết yếu trong tỉnh.
 • Từ số vốn ban đầu 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng) sau hơn 20 năm hoạt động, tồng số vốn của Công ty là 271.000.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi mốt tỷ đồng), tăng 67.750 lần so với ban đầu.
 • Kể từ sau chủ trương đổi mới và chính sách kêu gọi thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế của nước ta ngày càng phát triển, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng lên trên trường quốc tế. Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh các nước khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 14, gia nhập và là thành viên thứ 150 của tồ chức Thương mại thế giới (WTO), đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2008 - 2009. Trước cơ hội và thách thức mới, các doanh nghiệp phải phấn đấu để đứng vững và phải nhanh chóng hội nhập đề tồn tại và phát triển.
 • Nhằm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 24/09/2001, Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 03/02/2004 khóa IX và Nghị Quyết Đại hội X của Đảng về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước. Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Dương đã thành lập Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp Nhà nước. Được sự chỉ đạo của Ban đổi mới, Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương đã từng bước thực hiện cổ phần hóa các đơn vị trực thuộc theo lộ trình và tiếp tục củng cố, phát triển các đơn vị thành viên để có đủ khả năng tự chủ trong sản xuất kinh doanh.
 • UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 134/QĐ/UBND ngày 22/05/2006 chuyển Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con. Sau đó, UBND tỉnh Bình Dương tiếp tục ban hành Quyết định số 2964/QĐ-UBND ngày 04/10/2010 về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương thành Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh;
 • Trồng cây ăn quả
 • Trồng cây điều
 • Trồng cây hồ tiêu
 • Trồng cây cao su
 • Trồng cây cà phê
 • Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp
 • Chăn nuôi trâu, bò, ngựa, lừa, dê, cừu, lợn, gia cầm
 • Khai thác gỗ, khai thác lâm sản
 • Nuôi trồng thủy sản
 • ...
Tổng Công ty đã dần xây dựng được định hướng, chiến lược nhằm khẳng định thương hiệu, mở rộng phát triển trên thị trường trong và ngoài nước. Tổng công ty liên tục đổi mới, mạnh dạn đẩy mạnh phát triển trên thị trường trong và ngoài nước. Tổng công ty liên tục đổi mới, mạnh dạn đẩy mạnh phát triển, đổi mới công nghệ, lựa chọn phân khúc thị trường sản phẩm cao cấp, có giá trị cao, ít bị cạnh tranh, ứng dụng thường xuyên các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, trình độ chuyên môn, năng lực công tác, để Tổng Công ty có đầy đủ điều kiện phát triển ổn định trong những năm qua.
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương, tiền thân là Xí nghiệp sản xuất hàng cao su 3-2 Sông Bé, được thành lập theo Quyết định số 06/QĐ-TU ngày 20/10/1982 của Tỉnh ủy Sông Bé. Xí nghiệp ra đời theo chủ trương của Đảng nhằm đóng góp cho ngân sách Đảng bộ địa phương. Dựa vào thế mạnh về tài nguyên của tỉnh là cao su và bột đất cao lanh - nguyên liệu chính để sản xuất dép xốp cao su đi biển, Xí nghiệp đã chọn làm sản phẩm chủ lực để xuất khẩu sang thị trường Liên Xô và các nước XHCN.
 • Bên cạnh dây chuyền sản xuất dép xốp, năm 1983 Xí nghiệp đã sớm xây dựng xưởng nước đá cây, tiêu thụ sản phẩm hàng ngày nhằm đảm bảo lượng tiền mặt giải quyết nhu cầu sản xuất và đời sống của công nhân viên đều hầu hết ăn ở tập trung tại Xí nghiệp. Xí nghiệp còn mở rộng ra các xưởng phụ trợ như xưởng cưa, xưởng đóng gói bao bì, xưởng cơ khí, xưởng quai dép để chủ động sản xuất, tăng nhanh sản lượng xuất khẩu và sử dụng ngoại tệ mạnh có được (đồng Rúp) đổi hàng đối lưu gồm những mặt hàng chiến lược để cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng thiết yếu trong tỉnh.
 • Từ số vốn ban đầu 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng) sau hơn 20 năm hoạt động, tồng số vốn của Công ty là 271.000.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi mốt tỷ đồng), tăng 67.750 lần so với ban đầu.
 • Kể từ sau chủ trương đổi mới và chính sách kêu gọi thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế của nước ta ngày càng phát triển, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng lên trên trường quốc tế. Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh các nước khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 14, gia nhập và là thành viên thứ 150 của tồ chức Thương mại thế giới (WTO), đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2008 - 2009. Trước cơ hội và thách thức mới, các doanh nghiệp phải phấn đấu để đứng vững và phải nhanh chóng hội nhập đề tồn tại và phát triển.
 • Nhằm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 24/09/2001, Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 03/02/2004 khóa IX và Nghị Quyết Đại hội X của Đảng về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước. Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Dương đã thành lập Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp Nhà nước. Được sự chỉ đạo của Ban đổi mới, Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương đã từng bước thực hiện cổ phần hóa các đơn vị trực thuộc theo lộ trình và tiếp tục củng cố, phát triển các đơn vị thành viên để có đủ khả năng tự chủ trong sản xuất kinh doanh.
 • UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 134/QĐ/UBND ngày 22/05/2006 chuyển Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con. Sau đó, UBND tỉnh Bình Dương tiếp tục ban hành Quyết định số 2964/QĐ-UBND ngày 04/10/2010 về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương thành Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh;
 • Trồng cây ăn quả
 • Trồng cây điều
 • Trồng cây hồ tiêu
 • Trồng cây cao su
 • Trồng cây cà phê
 • Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp
 • Chăn nuôi trâu, bò, ngựa, lừa, dê, cừu, lợn, gia cầm
 • Khai thác gỗ, khai thác lâm sản
 • Nuôi trồng thủy sản
 • ...
 • Trụ sở: A128 - Đường 3-2 - P. Lái Thiêu - Tx. Thuận An - Bình Dương
 • Điện thoại: 0274 3755243
 • Email:
 • Website: http://protrade.com.vn/
 • Tổng nhân sự: 49
 • Mã số kinh doanh: 3700148166
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn An Định
 • Đại diện công bố thông tin: Trần Quốc Huân
 • Niêm yết lần đầu: 07/05/2018
 • KLCP Niêm yết: 300,000,000
 • KLCP Lưu hành: 300,000,000

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
PRT đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
 • Công ty cổ phần May mặc Bình Dương(BDG) 11,831,418 47.71 18/08/2023
PRT đang sở hữu
 • Công ty cổ phần May mặc Bình Dương(BDG) Số cổ phiếu: 11,831,418 Tỉ lệ sở hữu 47.71
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(5)
 • Công ty TNHH Ascendas - Protrade 621.24 621.24
  100
 • Công ty CP TM Tổng hợp Thuận An 9.95 6.24
  62.68
 • Công ty TNHH Sân Golf Palm Sông Bé 259.33 259.33
  100
 • KP Apparell Manufacturing Co. LTD 62.14 62.14
  100
 • Công ty TNHH MTV Giấy Vĩnh Phú 20 20
  100
 • Công ty liên kết(8)
 • Công ty TNHH YCH - Protrade 162.07 48.62
  30
 • Công ty CP Đầu tư & Phát triển Tân Thành 480 249.46
  51.97
 • Công ty cồ phần Hưng Vượng 150 46.35
  30.9
 • Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam 294.9 88.47
  30
 • Công ty CP Phát triển Phú Mỹ 55,000 19,250
  35
 • Công ty CP Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Hạnh Phúc 1,224.8 293.95
  24
 • Công ty CP May mặc Bình Dương 120 58.67
  48.89
 • Công ty CP Cao Su Dầu Tiếng Việt Lào 700 280
  40
 • Công ty con(5)
 • Công ty TNHH Ascendas - Protrade Vốn điều lệ: 621.24 Vốn góp: 621.24 Tỉ lệ sở hữu: 100
 • Công ty CP TM Tổng hợp Thuận An Vốn điều lệ: 9.95 Vốn góp: 6.24 Tỉ lệ sở hữu: 62.68
 • Công ty TNHH Sân Golf Palm Sông Bé Vốn điều lệ: 259.33 Vốn góp: 259.33 Tỉ lệ sở hữu: 100
 • KP Apparell Manufacturing Co. LTD Vốn điều lệ: 62.14 Vốn góp: 62.14 Tỉ lệ sở hữu: 100
 • Công ty TNHH MTV Giấy Vĩnh Phú Vốn điều lệ: 20 Vốn góp: 20 Tỉ lệ sở hữu: 100
 • Công ty liên kết(8)
 • Công ty TNHH YCH - Protrade Vốn điều lệ: 162.07 Vốn góp: 48.62 Tỉ lệ sở hữu: 30
 • Công ty CP Đầu tư & Phát triển Tân Thành Vốn điều lệ: 480 Vốn góp: 249.46 Tỉ lệ sở hữu: 51.97
 • Công ty cồ phần Hưng Vượng Vốn điều lệ: 150 Vốn góp: 46.35 Tỉ lệ sở hữu: 30.9
 • Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam Vốn điều lệ: 294.9 Vốn góp: 88.47 Tỉ lệ sở hữu: 30
 • Công ty CP Phát triển Phú Mỹ Vốn điều lệ: 55,000 Vốn góp: 19,250 Tỉ lệ sở hữu: 35
 • Công ty CP Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Hạnh Phúc Vốn điều lệ: 1,224.8 Vốn góp: 293.95 Tỉ lệ sở hữu: 24
 • Công ty CP May mặc Bình Dương Vốn điều lệ: 120 Vốn góp: 58.67 Tỉ lệ sở hữu: 48.89
 • Công ty CP Cao Su Dầu Tiếng Việt Lào Vốn điều lệ: 700 Vốn góp: 280 Tỉ lệ sở hữu: 40
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS