Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam (QTC - HNX)

13.6 0 (0%) Cập nhật: 16:00 23/02/2024
Sàn: HNX
 • Mở cửa/Tham chiếu13.6 / 13.6
 • Sàn - Trần12.25 - 14.95
 • Thấp - Cao 1D13.6 - 13.6
 • Thấp - Cao 52T10.3 - 14
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Hàng hóa chủ chốt
 • Vốn hóa36.72 Tỷ
 • CP Lưu hành2,700,000
 • P/E20.65
 • EPS658.67
 • P/B0.93
 • PS0.45
 • BVPS14.62
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 4/2023 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng
 • Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng

Lịch sử hình thành:

 • Tiền thân của Công ty Cổ phần Công trình GTVT Quảng Nam là Công trường 1/5 và Công trường 2/9, được hình thành từ những năm 1972 và 1973, để phục vụ chiến đấu.
 • Sau ngày đất nước được giải phóng (1975), Công trường 2/9 được đổi tên thành Công ty cầu đường III và Công trường 1/5 được đổi tên thành Công ty cầu đường I, thuộc Sở giao thông vận tải Quảng Nam – Đà Nẵng ( QN – ĐN ).
 • Theo chủ trương sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh của Ngành, ngày 02/07/1992, UBND tỉnh QN – ĐN hợp nhất Công ty cầu đường III, đóng tại Trà My, tỉnh Quảng Nam, với Công ty cầu đường I, thành Công ty Xây dựng và quản lý đường bộ số 1, thuộc sở giao thông vận tải QN – ĐN, có trụ sở tại số 10 Nguyễn Du, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
 • Ngày 22/12/1997, UBND tỉnh Quảng Nam đã Quyết định thành lập Công ty Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Nam.
 • Thực hiện chủ trương cổ phần hoá Doanh nghiệp Nhà nước của Thủ Tướng Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định số 5233/QĐ-UB, ngày 27/11/2003, về việc chuyển đổi Công ty Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Nam hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, với tên gọi: Công ty cổ phần Công trình giao thông vận tải Quảng Nam.
 • Ngày 02/01/2004, Công ty CP Công trình giao thông vận tải Quảng Nam chính thức hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3303070058, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp, với vốn điều lệ là 12.000.000.000 đồng, trong đó, tỷ lệ sở hữu vốn của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước là 53,8% .
 • Ngày 19/01/2009 Cổ phiếu Công ty cổ phần công trình giao thông vận tải Quảng Nam đã chính thức được niêm yết và giao dịch trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã cổ phiếu : QTC
 • Ngày 19/08/2014 phát hành thành công 1.500.000 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ  từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng vốn điều lệ sau khi phát hành lên 27.000.000.000 đồng
 • Ngày 04/09/2014 theo Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 62/2008/GCNCP-VSD-1, thay đổi lần thứ 1 ngày 29/08/2014 của Trung tâm lưu ký chứng khoán, Công ty cổ phần công trình GTVT Quảng Nam thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu từ 1.200.000 cổ phiếu lên 2.700.00 cổ phiếu

Ngành nghề kinh doanh:

 • Quản lý, khai thác và duy tu các công trình giao thông đường bộ.
 • Xây dựng các công trình giao thông đường bộ, công trình dân dụng, các công trình thủy lợi, thủy điện.
 • Khai thác và sản xuất các loại vật liệu phục vụ sửa chữa và xây dựng hệ thống giao thông đường bộ.
 • Kinh doanh và môi giới đấu giá bất động sản.
 • Kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn.
 • Lập dự án, thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán các công trình xây dựng, công trình giao thông; thiết kế quy hoạch chi tiết các khu dân cư, khu công nghiệp, quy hoạch chi tiết cơ sở hạ tầng giao thông.
 • Tư vấn giám sát chất lượng công trình xây dựng, công trình giao thông.

 

Mặc dù mới cổ phần hóa từ tháng 01 năm 2004, nhưng sau một thời gian hoạt động, Công ty đã sớm khẳng định được vị thế của mình trên thị trường. Công ty là một trong những doanh nghiệp có sức cạnh tranh và hoạt động kinh doanh hiệu quả trong ngành xây dựng Quảng Nam. Hiện tại, Công ty chiếm một thị phần đáng kể trong lĩnh vực xây dựng cầu đường, các khu tái định cư...và thường xuyên được các chủ đầu tư chọn tham gia dự thầu thi công.

Lịch sử hình thành:

 • Tiền thân của Công ty Cổ phần Công trình GTVT Quảng Nam là Công trường 1/5 và Công trường 2/9, được hình thành từ những năm 1972 và 1973, để phục vụ chiến đấu.
 • Sau ngày đất nước được giải phóng (1975), Công trường 2/9 được đổi tên thành Công ty cầu đường III và Công trường 1/5 được đổi tên thành Công ty cầu đường I, thuộc Sở giao thông vận tải Quảng Nam – Đà Nẵng ( QN – ĐN ).
 • Theo chủ trương sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh của Ngành, ngày 02/07/1992, UBND tỉnh QN – ĐN hợp nhất Công ty cầu đường III, đóng tại Trà My, tỉnh Quảng Nam, với Công ty cầu đường I, thành Công ty Xây dựng và quản lý đường bộ số 1, thuộc sở giao thông vận tải QN – ĐN, có trụ sở tại số 10 Nguyễn Du, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
 • Ngày 22/12/1997, UBND tỉnh Quảng Nam đã Quyết định thành lập Công ty Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Nam.
 • Thực hiện chủ trương cổ phần hoá Doanh nghiệp Nhà nước của Thủ Tướng Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định số 5233/QĐ-UB, ngày 27/11/2003, về việc chuyển đổi Công ty Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Nam hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, với tên gọi: Công ty cổ phần Công trình giao thông vận tải Quảng Nam.
 • Ngày 02/01/2004, Công ty CP Công trình giao thông vận tải Quảng Nam chính thức hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3303070058, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp, với vốn điều lệ là 12.000.000.000 đồng, trong đó, tỷ lệ sở hữu vốn của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước là 53,8% .
 • Ngày 19/01/2009 Cổ phiếu Công ty cổ phần công trình giao thông vận tải Quảng Nam đã chính thức được niêm yết và giao dịch trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã cổ phiếu : QTC
 • Ngày 19/08/2014 phát hành thành công 1.500.000 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ  từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng vốn điều lệ sau khi phát hành lên 27.000.000.000 đồng
 • Ngày 04/09/2014 theo Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 62/2008/GCNCP-VSD-1, thay đổi lần thứ 1 ngày 29/08/2014 của Trung tâm lưu ký chứng khoán, Công ty cổ phần công trình GTVT Quảng Nam thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu từ 1.200.000 cổ phiếu lên 2.700.00 cổ phiếu

Ngành nghề kinh doanh:

 • Quản lý, khai thác và duy tu các công trình giao thông đường bộ.
 • Xây dựng các công trình giao thông đường bộ, công trình dân dụng, các công trình thủy lợi, thủy điện.
 • Khai thác và sản xuất các loại vật liệu phục vụ sửa chữa và xây dựng hệ thống giao thông đường bộ.
 • Kinh doanh và môi giới đấu giá bất động sản.
 • Kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn.
 • Lập dự án, thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán các công trình xây dựng, công trình giao thông; thiết kế quy hoạch chi tiết các khu dân cư, khu công nghiệp, quy hoạch chi tiết cơ sở hạ tầng giao thông.
 • Tư vấn giám sát chất lượng công trình xây dựng, công trình giao thông.

 

 • Trụ sở: Số 10 Nguyễn Du - Tp.Tam Kỳ - T.Quảng Nam
 • Điện thoại: (84.235) 385 1577
 • Email: phongtckt2008@gmail.com
 • Website: http://www.cotracoqna.vn
 • Tổng nhân sự: 75
 • Mã số kinh doanh: 4000390766
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
 • Đại diện công bố thông tin: Nguyễn Tuấn Anh
 • Niêm yết lần đầu: 16/01/2009
 • KLCP Niêm yết: 2,700,000
 • KLCP Lưu hành: 2,700,000

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
QTC đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
QTC đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(1)
 • Công ty TNHH MTV Sửa chữa và Xây dựng đường bộ số 1 3 3
  100
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(1)
 • Công ty TNHH MTV Sửa chữa và Xây dựng đường bộ số 1 Vốn điều lệ: 3 Vốn góp: 3 Tỉ lệ sở hữu: 100
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS