ACCA

Hiệp hội Kế toán Công chứng (ACCA) được thành lập vào năm 1904 và là hiệp hội kế toán chuyên nghiệp toàn cầu cung cấp chứng chỉ Kế toán Công chứng (ACCA). Trụ sở chính của ACCA đặt tại London với văn phòng hành chính đặt tại Glasgow. ACCA hoạt động thông qua mạng lưới hơn 104 văn phòng ở 52 quốc gia - với 323 Đối tác Học tập (Approved Learning Partner - ALP) và hơn 7.300 Nhà tuyển dụng (Approved Employers) trên toàn thế giới.

Thuật ngữ 'Được công nhận' trong chứng chỉ ACCA đề cập đến Hiến chương Hoàng gia (Royal Charter) được ban hành vào năm 1974.

Kế toán viên được Chứng nhận Công chứng là một thuật ngữ được pháp luật bảo vệ. Các cá nhân là Kế toán viên Công chứng phải là thành viên của ACCA. Nếu họ thực hiện các hoạt động kế toán công chứng (public practice engagements), thì họ phải tuân thủ các quy định bổ sung, bao gồm có chứng chỉ hành nghề, thực hiện bảo hiểm trách nhiệm và phải chịu thanh tra.

Hiệp hội Kế toán công được ủy quyền (The Association of Authorised Public Accountants - AAPA), là một trong những cơ quan chuyên môn của Anh về kế toán công và là công ty con của ACCA từ năm 1996.

ACCA hoạt động vì lợi ích cộng đồng, với mục đích là đảm bảo các thành viên của ACCA được điều chỉnh phù hợp. ACCA đẩy mạnh các quy định dựa trên nguyên tắc. ACCA tích cực nâng cao giá trị của kế toán trong xã hội thông qua các nghiên cứu quốc tế.

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.