Thuê ngoài

Thuê ngoài là việc thuê các công ty bên ngoài công ty để thực hiện dịch vụ hoặc cung cấp sản phẩm mà thường được làm bởi các nhân viên nội bộ công ty. Việc này thường giúp các công ty tiết kiệm chi phí và sức ảnh hưởng của việc thuê ngoài có thể nhìn thấy trong rất nhiều công việc từ công việc sản xuất cho tới văn phòng.

Dịch vụ thuê ngoài lần đàu được ghi nhận vào năm 1989 và kể từ những năm 1990s nó trở thành một phần quan trọng của chiến lược kinh doanh. Dù vậy việc này gặp rất nhiều tranh cãi ở các quốc gia. Các quốc gia phản đối cho rằng dịch vụ thuê ngoài là nguyên nhân của thất nghiệp trong nước, đặc biệt là khâu sản xuất. Những quốc gia ủng hộ cho rằng dịch vụ thuê ngoài giúp các công ty phân bổ nguồn lực vào nơi hiệu quả nhất và giúp duy trì nền kinh tế mở trên toàn cầu.

Các công ty thường thuê / mua ngoài các dịch vụ để giảm chi phí như lương nhân viên, chi phí quản lí, chi phí đầu tư công nghệ và thiết bị.

Đây cũng là chiến lược giúp các công ty tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp, bằng cách ủy thác các nhiệm vụ kém quan trọng hơn cho các tổ chức bên ngoài.

Nhược điểm của chiến lược này là việc trao đổi thông tin giữa công ty và các bên cung cấp dịch vụ có thể khó khăn và rủi ro để các công ty cung cấp dịch vụ tiếp cận các thông tin nhạy cảm.

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.