Accumulative Swing Index (ASI)

Accumulative Swing Index (ASI) là một chỉ báo kỹ thuật trong phân tích kỹ thuật, được sử dụng để xác định xu hướng giá của một tài sản tài chính. Nó được phát triển bởi J. Welles Wilder và được giới thiệu trong cuốn sách của ông "New Concepts in Technical Trading Systems".

ASI tính toán dựa trên giá mở cửa, giá đóng cửa, cao nhất và thấp nhất của mỗi ngày giao dịch. Nó sử dụng các thông tin này để tạo ra một chỉ báo với giá trị tích lũy, giúp đánh giá xu hướng và mức độ tăng trưởng của tài sản tài chính.

Để tính toán ASI, đầu tiên phải tính toán một giá trị Swing Index (SI) dựa trên giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất của mỗi ngày. Sau đó, giá trị SI được tích lũy để tạo ra giá trị ASI tích lũy.

Công thức tính Accumulative Swing Index (ASI) như sau:

Tính giá trị của Swing Index (SI) cho ngày giao dịch hiện tại:

R = 50 x (Giá đóng cửa - Giá mở cửa trước đó) + 0.5 x (Giá đóng cửa - Giá cao nhất trước đó) + 0.25 x (Giá mở cửa trước đó - Giá đóng cửa trước đó) + 0.25 x (Giá mở cửa trước đó - Giá thấp nhất trước đó)

GIÁ TRỊ SI = SI trước đó + R

Tính giá trị ASI tích lũy cho ngày giao dịch hiện tại:

ASI = ASI trước đó + GIÁ TRỊ SI

Trong đó:

  • Giá đóng cửa: Giá đóng cửa của ngày hiện tại
  • Giá mở cửa trước đó: Giá mở cửa của ngày trước đó
  • Giá cao nhất trước đó: Giá cao nhất của ngày trước đó
  • Giá thấp nhất trước đó: Giá thấp nhất của ngày trước đó
  • SI trước đó: Giá trị ASI của ngày trước đó
  • R: Giá trị của Swing Index cho ngày hiện tại.

ASI được sử dụng để đo độ mạnh của xu hướng giá và giúp nhà đầu tư đánh giá khi nào nên mua và bán tài sản tài chính. Nó cũng có thể được sử dụng để xác định các điểm đảo chiều của xu hướng.

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.