Gann HiLo Activator

Gann HiLo Activator là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trong giao dịch chứng khoán để đánh giá xu hướng giá và đưa ra quyết định giao dịch. Nó được phát triển bởi W.D. Gann, một nhà giao dịch huyền thoại của thế kỷ 20. Chỉ báo này dựa trên việc sử dụng hai đường SMA của giá để xác định xu hướng giá hiện tại. Khi giá vượt qua đường SMA trên, chỉ báo sẽ tạo ra một tín hiệu mua vào, và khi giá vượt qua đường SMA dưới, chỉ báo sẽ tạo ra một tín hiệu bán ra. Chỉ báo Gann HiLo Activator là một công cụ hữu ích trong việc xác định xu hướng giá và đưa ra quyết định giao dịch.

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.