Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng (Public Liability Insurance) là dạng bảo hiểm mà các doanh nghiệp và tổ chức mua để bảo vệ chính họ khỏi các khiếu nại và yêu cầu bồi thường phát sinh từ việc gây hại đối với bên thứ ba.

Ví dụ: Một công ty xây dựng đang thực hiện dự án xây dựng một tòa nhà lớn. Trong quá trình thi công, một người đi đường bị thương vong do bị đá rơi từ tòa nhà. Người này yêu cầu công ty bồi thường chi phí y tế và mất công việc. Trong trường hợp này, nếu công ty có bảo hiểm trách nhiệm công cộng, các chi phí bồi thường sẽ được bảo vệ bởi bảo hiểm.

Dưới đây là 5 lưu ý đặc biệt về bảo hiểm trách nhiệm công cộng:

  • Đối tượng bảo hiểm: Bảo hiểm trách nhiệm công cộng áp dụng cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh trong các ngành nghề như xây dựng, vận tải, du lịch, giáo dục, y tế và các hoạt động đòi hỏi phải đảm bảo an toàn cho cộng đồng.
  • Tính bắt buộc: Bảo hiểm trách nhiệm công cộng là một loại bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật và được các cơ quan nhà nước kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.
  • Phạm vi bảo hiểm: Bảo hiểm trách nhiệm công cộng bảo vệ chủ sở hữu, người điều hành và cả khách hàng trên các công trình xây dựng, vận tải khách, dịch vụ y tế, các trường học, nhà trẻ, cơ sở giáo dục đại học, khách sạn, nhà hàng, sân bay, hầm đường bộ và các khu vui chơi giải trí.
  • Mức đền bù: Bảo hiểm trách nhiệm công cộng có mức đền bù cao và linh hoạt, đảm bảo bồi thường cho các thiệt hại do lỗi của chủ sở hữu hoặc nhân viên gây ra đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của khách hàng.
  • Linh hoạt: Các tổ chức, doanh nghiệp có thể yêu cầu tùy chỉnh điều kiện bảo hiểm để phù hợp với hoạt động của mình. Việc tùy chỉnh điều kiện này sẽ giúp chủ sở hữu đảm bảo an toàn cho khách hàng và giảm thiểu rủi ro mà mình phải chịu.

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.