Chỉ báo Ultimate Oscillator

Chỉ báo Ultimate Oscillator (UO) là một chỉ báo kỹ thuật để xác định đà tăng/giảm của giá của một tài sản. Nó được thiết kế để đo độ mạnh của xu hướng hiện tại thay vì chỉ cho biết xem thị trường đang ở trạng thái quá mua hoặc quá bán.

Chỉ báo này được tính toán dựa trên ba chu kỳ khác nhau của giá: 7, 14 và 28 ngày. Nó sử dụng một công thức phức tạp để tính toán giá trị chỉ báo, trong đó các giá trị được trọng số khác nhau để đảm bảo tính nhất quán với giá trị của các chu kỳ khác nhau.

Trong UO, giá trị chỉ báo dao động trong phạm vi từ 0 đến 100 và thường được sử dụng với đường trung bình động để xác định điểm vào và ra khỏi thị trường. Nó là một công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch để xác định đà tăng hoặc giảm của giá và để đưa ra các quyết định giao dịch dựa trên các tín hiệu của chỉ báo.

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.