Stochastic RSI

StochRSI là gì?

Stochastic RSI (StochRSI) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật kết hợp bộ dao động ngẫu nhiên và chỉ báo RSI được sử dụng để xác định xem một tài sản có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không, cũng như để xác định các xu hướng thị trường hiện tại. StochRSI áp dụng công thức của bộ dao động Stochastic cho các giá trị RSI, giúp làm mịn dữ liệu RSI và giảm các tín hiệu sai. Chỉ báo này nằm trong khoảng từ 0 đến 100 và được coi là quá mua khi trên 80 và bán quá mức khi dưới 20.

StochRSI được mô tả lần đầu tiên năm 1994 trong cuốn sách có tiêu đề Nhà giao dịch Kỹ thuật Mới của các tác giả Stanley Kroll và Tushar Chande. Các nhà giao dịch chứng khoán thường xuyên sử dụng chỉ báo này, nhưng chỉ báo này cũng có thể được sử dụng trong các giao dịch khác như Forex và thị trường tiền mã hóa.

Công thức tính StochRSI

Công thức tính Stochastic RSI như sau:

StochRSI = (RSI - RSI thấp nhất) / (RSI cao nhất - RSI thấp nhất)

Trong đó:

  • RSI là chỉ số sức mạnh tương đối
  • RSI Thấp nhất là giá trị RSI thấp nhất trong một khoảng thời gian xác định
  • RSI Cao nhất là giá trị RSI cao nhất trong cùng khoảng thời gian.

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.