Công ty Uỷ thác Lưu ký và Bù trừ

Tổng công ty uỷ thác và thanh toán bù trừ chứng khoán lưu ký (DTCC) là một công ty dịch vụ tài chính của Mỹ được thành lập vào năm 1999, cung cấp các dịch vụ thanh toán bù trừ cho thị trường tài chính. Khi DTCC được thành lập vào năm 1999, nó kết hợp các chức năng của Công ty Ủy thác Lưu ký (DTC) và Công ty Bù trừ Chứng khoán Quốc gia (NSCC).

NSCC hiện là công ty con của DTCC.

Lưu ý:

- Công ty Cổ phần Ủy thác và Bù trừ Lưu ký (DTCC) là một công ty dịch vụ tài chính cung cấp các dịch vụ bù trừ và thanh toán cho thị trường tài chính.

- DTCC giải quyết hầu hết các giao dịch chứng khoán ở Hoa Kỳ

- Thanh toán là bắt buộc với các giao dịch chứng khoán. Nó nâng cao niềm tin của nhà đầu tư và giảm rủi ro thị trường.

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.