Chỉ số giá cả

Chỉ số giá cả (Price Index) là gì?

Chỉ số giá cả (tiếng Anh: Price Index) là một chỉ số tổng quát đo lường tương đối mức độ thay đổi của giá các hàng hoá và dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định (so với kỳ gốc).

Chỉ số giá được sử dụng để đo lường lạm phát và so sánh sức mua của các loại tiền tệ khác nhau. Các chỉ số giá được sử dụng rộng rãi nhất bao gồm Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), Chỉ số giá sản xuất (PPI) và Chỉ số giảm phát tổng sản phẩm quốc nội (Bộ giảm phát GDP). Các chỉ số này đo lường sự thay đổi về giá hàng hóa và dịch vụ được tiêu thụ bởi các hộ gia đình, giá hàng hóa do các doanh nghiệp sản xuất và giá của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong một nền kinh tế.

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.