Chỉ số niềm tin tiêu dùng

Chỉ số niềm tin tiêu dùng (Consumer Confidence Index - CCI), là một báo cáo được công bố vào mỗi thứ 3 cuối cùng của tháng bởi Conference Board, một tổ chức nghiên cứu kinh tế phi lợi nhuận hàng đầu được quan tâm bởi các nhà đầu tư lẫn Cục dự trữ Liên Bang (Mỹ).

Chỉ số niềm tin tiêu dùng là một chỉ báo kinh tế khá đặc biệt, được tạo thành bởi kết quả khảo sát của hơn 5,000 hộ gia đình với mục địch đo lường sức khỏe tài chính tương đối, sức chi tiêu và niềm tin của các nhóm người tiêu dùng trung bình.

Có ba nhóm dữ liệu chính cho báo cáo này: một là về cảm xúc của mọi người trong hiện tại (chỉ số tâm lí tiêu dùng - Index of Consumer Sentiment), hai là về cảm xúc của họ đối với tình trạng nền kinh tế nói chung (Tình trạng nền kinh tế hiện tại - Current Economic Conditions), ba là họ thấy mọi thứ trong vòng 6 tháng tới thế nào (Chỉ số kì vọng tiêu dùng - Index of Consumer Expectations)

Chỉ số niềm tin tiêu dùng là một thành phần cho thấy khung mẫu chung của các chỉ báo kinh tế của Conference Board. Trong quá khứ, các thay đổi trong chỉ số này (một trong ba dữ liệu chính) đã theo dấu rất tốt các khía cạnh quan trọng của nền kinh tế.

Một báo cáo thể hiện niềm tin tiêu dùng mạnh mẽ, nhất là trong thời gian nền kinh tế đang tụt hậu so với dự đoán, có thể tác động mạnh đến thị trường do các nhà đầu tư sẵn sàng mua vào chứng khoán. Logic mà trader cần nhớ đối với chỉ số này đó là: một người tiêu dùng lạc quan - người cảm thấy mức sống của họ đang gia tăng - sẽ có xu hướng tiêu dùng nhiều hơn và mua những thứ đắt tiền hơn như nhà hoặc xe.

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.