Cò đất

Hay “chỉ trỏ”, là từ dùng để chỉ những người làm nghề môi giới bất động sản không chuyên nghiệp. Tại các thành phố lớn, “cò đất” thường là cánh xe ôm hay bà bán nước nắm bắt được thông tin nhà đất sau đó giới thiệu khách mua/bán rồi ăn hoa hồng. Vì không chuyên nghiệp nên giữa cò đất và khách hàng chỉ thỏa thuận bằng miệng về tiền hoa hồng. Có nhiều trường hợp giữa khách hàng và cò đất xảy ra xung đột do số tiền hoa hồng không đúng với thỏa thuận ban đầu.

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.