Kì hạn

Kì hạn là khoảng thời gian còn lại trước khi hợp đồng tài chính đáo hạn. " Mặc dù kì hạn đôi khi được dùng thay cho cụm từ "thời gian đáo hạn", hai từ này mang ý nghĩa khác nhau. Kì hạn thường được dùng cho khoản vay ngân hàng, hợp đồng bảo hiểm hoặc hợp đồng phái sinh.

- Kì hạn là khoảng thời gian còn lại trước khi hợp đồng tài chính đáo hạn.

- Thời gian đáo hạn là thời gian hợp đồng tồn tại, tính từ lúc bắt đầu phát hành.

- Các hợp đồng kì hạn dài là các hợp đồng có rủi ro lớn hơn.

- Khái niệm kì hạn rất quan trọng với các hợp đồng hoán đổi bởi hợp đồng này dựa trên thời gian đáo hạn còn lại của các tài sản.

- Kì hạn là khái niệm quan trọng để phân tích rủi ro và duy trì dòng tiền ổn định

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.