Nến Harami

Nến Harami (mô hình nến mẹ bồng con) là một mô hình nến đảo chiều trong phân tích kỹ thuật đồ thị giá. Nó xuất hiện khi một nến nhỏ xuất hiện trong phạm vi của một nến lớn hơn, với màu sắc của nến nhỏ đối lập với màu sắc của nến lớn. Mô hình này cho thấy sự thay đổi tâm lý của thị trường, từ mạnh sang yếu hoặc ngược lại. Có 2 loại mô hình nến Harami:
  • Nến Harami tăng (Bullish Harami) là một mô hình nến đảo chiều xu hướng giảm, có thể xuất hiện sau một chuỗi các nến giảm. Mô hình này bao gồm một nến đen lớn với thân dài và một nến trắng nhỏ hơn bên trong phạm vi của nến đen. Nến trắng này cho thấy sự đánh giá tích cực của thị trường với sự gia tăng lực mua. Tuy nhiên, để xác định một tín hiệu mua, các nhà giao dịch cần xác nhận mô hình với các chỉ báo và tín hiệu khác trong phân tích kỹ thuật.
  • Nến Harami giảm (Bearish Harami) là một mô hình nến đảo chiều xu hướng tăng, có thể xuất hiện sau một chuỗi các nến tăng. Mô hình này bao gồm một nến trắng lớn với thân dài và một nến đen nhỏ hơn bên trong phạm vi của nến trắng. Nến đen này cho thấy sự đánh giá tiêu cực của thị trường với sự gia tăng lực bán. Tuy nhiên, để xác định một tín hiệu bán, các nhà giao dịch cần xác nhận mô hình với các chỉ báo và tín hiệu khác trong phân tích kỹ thuật.

Mặc dù nến Harami không phải là một tín hiệu độc lập để mở hoặc đóng vị thế, nhưng nó có thể được sử dụng kết hợp với các công cụ khác để xác định xu hướng và đưa ra quyết định giao dịch.

Đặc điểm của nến Harami bao gồm:

  • Nến lớn hơn: Nến đầu tiên trong mô hình Harami là một nến lớn hơn, cho thấy sự thống trị của một bên trong thị trường.
  • Nến nhỏ hơn: Nến thứ hai là một nến nhỏ hơn, có thể được mô tả là một nến Spinning Top, nến Doji, hoặc một nến có thân rút ngắn.
  • Nến nhỏ xuất hiện trong phạm vi của nến lớn: Nến nhỏ phải được bao quanh bởi nến lớn.
  • Màu sắc của nến nhỏ đối lập với màu sắc của nến lớn: Nếu nến lớn là một nến tăng (bullish), thì nến nhỏ phải là một nến giảm (bearish) và ngược lại.
  • Cho thấy sự đảo chiều của xu hướng: Mô hình Harami cho thấy sự đảo chiều của xu hướng, từ sự mạnh mẽ sang sự yếu kém hoặc ngược lại.

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.