quảng cáo

Hoạt động quảng cáo là một phương thức giao tiếp với người sử dụng hàng hóa hoặc dịch vụ. Quảng cáo là những thông điệp được chi trả bởi người gửi và chúng hướng tới việc thông báo hoặc tác động người nhận.

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.