CPI cốt lõi

Chỉ số CPI cốt lõi (Core CPI) là chỉ số giá tiêu dùng đã loại ra tác động của chi phí lương thực và năng lượng

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.