Room ngoại

Room nước ngoài là tỷ lệ (%) cổ phiếu mà tổng các nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu. Họ chỉ được phép mua số lượng cổ phiếu đã phát hành tối đa theo tỷ lệ % tối đa được quy định.

Cụ thể về room ngoại tại các doanh nghiệp:

  • Tỷ lệ sở hữu của khối ngoại trong ngành ngân hàng là 30%,
  • các ngành khác là 49%.

Mục đích của quy định này là tránh việc nhà đầu tư nước ngoài thâu tóm các doanh nghiệp Việt Nam. Room nước ngoài có thể được thay đổi tùy vào từng giai đoạn đối với từng doanh nghiệp, việc tăng hay giảm room khối ngoại của doanh nghiệp do HĐQT công ty quyết định và phải được sự xem xét chấp thuận của UBCKNN.

Nới room ngoại là việc cho phép nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu thêm cổ phần đối với công ty niêm yết tại ttck VN. Việc nới room có thể được thực hiện đồng loạt với toàn bộ các doanh nghiệp hoặc ở một số nhóm ngành và cũng có thể là ở một doanh nghiệp cụ thể nào đó.

Ví dụ: Cách đây chưa lâu SABECO được nới room ngoại từ 49% lên 100%, nghĩa là khối ngoại không còn bị hạn chế tỉ lệ sở hữu cổ phần tối đa như trước, nhờ đó nhà đầu tư có thể thấu tóm toàn bộ Sabeco (nếu có đủ tiền mua) và hiện tỷ phú người Thái Lan đã bỏ ra số tiền rất lớn mua cổ phần SAB để nắm quyền chi phối.

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.