Sao kê tài khoản

Sao kê tài khoản là bản tóm tắt hoạt động của tài khoản trong một khoảng thời gian giữa 2 ngày nhất định. Các loại sao kê tài khoản phổ biến bao gồm sao kê tải khoản ngân hàng (hàng tháng) sao kê tài khoản môi giới (hàng tháng hoặc hàng quý). Hóa đơn thẻ tín dụng cũng là một loại sao kê tài khoản.

Sao kê tài khoản là bản tóm tắt hoạt động của một tài khoản trong một thời gian nhất định.

Nội dung trong sao kê tài khoản bao gồm tóm tắt hoạt động, các khoản thuế, phí .. .

Sao kê tài khoản cần được xem xét kĩ để đảm bảo tính chính xác cũng như thực hiện việc điều chỉnh dự toán của công ty.

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.