Thuế chống bán phá giá

Định nghĩa

Thuế chống bán phá giá (tiếng Anh: Anti-dumping duty) là thuế quan bảo hộ mà chính phủ trong nước áp đặt đối với hàng nhập khẩu nước ngoài mà chính phủ đó tin rằng có giá thấp hơn giá trị thị trường hợp lý (bán trong nước đó, hoặc giá bán trên thị trường quốc tế).

Mục tiêu của thuế chống bán phá giá là để ngăn chặn việc xuất khẩu hàng tại một nước với giá thấp hơn giá bán tại nước xuất khẩu để tăng cường vị thế của nhà sản xuất trong nước. Nó cũng giúp đảm bảo rằng các nhà sản xuất trong nước phải đối mặt với các chi phí sản xuất tương đương với các nhà sản xuất tại nước nhập khẩu.

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.